CJ Argeș se reînnoiește!

Consiliul Județean Argeș anunță demararea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr.1, judeţul Argeş”. Contracul de finanțare nerambursabilă a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 la nivelul regiunii Sud-Muntenia.

Proiectul va  contribui la sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, prin acţiunile privind îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere, utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii.

Obiectivele specifice sunt: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumurilor de energie în vederea creșterii eficienței energetice şi reabilitarea din punct de vedere termic în scopul asigurării condițiilor optime, creșterii confortului termic și a siguranței desfășurării activităților. În cadrul proiectului se vor realiza următoarele lucrări: se va reabilita energetic anvelopa construcţiei; se va înlocui tâmplăria cu tâmplarie din lemn stratificat cu geam tripan;  se vor reabilita instalaţiile termice, electrice şi sanitare; se vor amplasa peste etajul 5 panouri solare şi panouri fotovoltaice; se vor repara eventualele fisuri în elementele de beton armat  şi se vor realiza impermeabilizări pe zonele afectate de umiditate; se vor  reface finisajele interioare şi exterioare în zonele afectate de intervenţii; se va moderniza sistemul de detecţie şi stingere incendiu; se va reabilitarea instalaţia de hidranţi interiori şi exteriori; se va construi un rezervor de incendiu echipat corespunzător.

Proiectul ar trebui finalizat la în anul 2021.