Citește! TOATE criteriile în baza cărora se decide carantinarea unei localități!

Există 8 parametri care se analizează atunci când se decide carantinarea unei zone, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. În cazul Argeşului, după cum ne-a declarat prefectul Emanuel Soare, la baza selecţiei celor 12 localităţi care au intrat în monitorizare s-a ținut cont de cel de-al doilea indicator „3 cazuri la mia de locuitori”, dar şi de trendul ascendent, care se înregistrează la nivelul întregului judeţ. În acest context, s-ar putea ca şi alte localităţi să rişte carantinarea. 

CITEȘTE ȘI ... Ziua cea mai lungă! Președintele CJ:„E uşor să carantinezi, dar consecinţele sunt inimaginabile!”

 Carantinare zonală se va realiza în condițiile:
1. trend crescător pentru ultimele 14 zile;
2. rata de infectare peste nivelul de alertă (3 cazuri/1000 de locuitori);
3. ponderea majoritară a cazurilor în cadrul comunității față de focarele înregistrate în comunități închise (centre rezidențiale, unități sanitare);
4. ponderea populației în vârstă de 65 de ani și peste, atât în localitate, cât și în zonele rurale ale județului;
5. personal insuficient pentru desfășurarea anchetelor epidemiologice în cadrul DSP, în raport cu numărul de cazuri confirmate;
6. personal sanitar in/suficient în spitalele care asigură asistența medicală pacienților suspecți/confirmați cu COVID-19 (focare în rândul personalului medico-sanitar), dotare insuficientă cu echipamente personale de protecție;
7. gradul de ocupare a paturilor, atât pe secțiile COVID, cât și pe secțiile ATI >90%, cu pacienți din zona respectivă;
8. populația din zona afectată nu este compliantă la regimul de izolare la domiciliu pentru 14 zile în urma unui contact apropiat cu un caz confirmat sau cazuri confirmate izolate la domiciliu.

CITEȘTE ȘI ... Ziua cea mai lungă! Primarii localităților vizate: Nu am știut nimic! A fost zero comunicare!

 Criterii adiţionale pentru luarea deciziei de carantinare: 
- existenţa unui/unor medici de familie pe raza localităţii responsabil/i cu monitorizarea contacţilor izolați la domiciliu, dar şi cu asigurarea asistenței medicale în zona respectivă;
- existenţa unei unități comerciale pentru asigurarea nevoilor esențiale;
- existenţa unei farmacii pentru asigurarea medicamentelor necesare tratamentului uzual al populației; 
- dacă localitatea este traversată de un drum judeţean/naţional;
- dacă Poliţia locală din localitatea evaluată are suficient personal pentru monitorizarea zilnică a respectării regimului de izolare la domiciliu;
- în cazul localităților mai mari, se evaluează spitalul care asigură asistența medicală pacienților suspecți/confirmați COVID-19, din punct de vedere al gradului de ocupare, a situaţiei stocurilor de echipamente, a personalului medical. 

CITEȘTE ȘI ... Ziua cea mai lungă! Primarii din localitățile-focar vin la Prefectură!

INSP evaluează analiza de situație locală propusă de către DSP și, în cazul avizării favorabile, o va transmite Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU).
Carantina zonală se instituie prin ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii CJSU.
Propunerea de ridicare a măsurii de carantină zonală se va face pe baza analizei situației epidemiologice efectuate de către DSP la 14 zile de la instituirea acesteia. Analiza va fi evaluată de către INSP și în cazul avizării favorabile, va fi transmisă către CJSU.
Decizia de ridicare a carantinei se dispune prin ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii CJSU.