Cetățenii din Bradu, scutiți de penalități pentru datoriile restante la Primărie

La propunerea conducerii Primăriei Bradu, luând în considerare raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Financiar-Contabil – Taxe și impozite, în baza Ordonanței 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, joi, 31 octombrie, în ședința Consiliului Local Bradu a fost adoptată o hotărâre privind anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, până pe 15 decembrie 2019.

Pentru a beneficia de scutire la plata majorărilor de întârziere datornicii vor trebui să achite toate obligaţiile fiscale principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Pot beneficia de aceste scutiri atât persoanele fizice, cât și cele juridice, care la data de 31 decem- brie 2018 au obligații fiscale principale restante, datorate bugetului local al comunei Bradu.