Centrul Cultural Pitești angajează!

Primăria Municipiului Pitești organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Centrului Cultural al Municipiului Pitești, potrivit următorului calendar al etapelor de concurs:

a) 6 februarie 2017, ora 1200 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs și a proiectelor de management de către candidați;
b) 7-9 februarie 2017 – selecția dosarelor depuse de candidați;
c) 10-20 februarie 2017 – prima etapă a concursului: analiza proiectelor de management de către Comisia de concurs;
d) 21 februarie 2017 – aducerea la cunoștința candidaților, în scris, a rezultatului obținut la prima etapă a concursului; aducerea la cunoștință publică prin mijloacele prevăzute de lege;
e) 22-24 februarie 2017 – a doua etapă a concursului: susținerea proiectelor de management în cadrul interviului;
f) 27 februarie 2017 – aducerea la cunoștința candidaților, în scris, a rezultatului concursului; aducerea la cunoștință publică prin mijloacele prevăzute de lege;
g) 28 februarie-3 martie 2017 – depunerea contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului;
h) 6-8 martie 2017 – soluționarea contestațiilor;
i) 9 martie – aducerea la cunoștință publică a rezultatului final al concursului, listei nominale a candidaților și altor informații de interes public.
Dosarul de concurs și proiectul de management se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Pitești,până cel mai târziu la 6 februarie 2017, ora 12:00

Pentru informații suplimentare, vă rugăm consultați următoarele materiale :
a) Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului, cu indreptarile aduse prin HCL 173 / 24.11.2016 ;
b) Caietul de obiective (partea I-a, partea a II-a) ;
c) Condițiile de participare și bibliografia.