Centrele de îngrijire persoane cu dizabilități vor fi dezinstituționalizate!

Dezinstituţionalizarea oferă soluţii individualizate, îngrijire de calitate şi respect pentru fiecare persoană.

La nivelul judeţului Argeş, în urma evaluării capacităţii serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, au fost selectate pentru a intra in procesul dezinstitutionalizarii:

1. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţionala Tigveni, institutie de tip vechi cu o capacitate mai mare de 200 de persoane

2. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Piteşti, instituţie cu o capacitate cuprinsă între 150 şi 200 de beneficiari

Pentru fiecare centru selectat, DGASPC Arges, a elabobat un plan de restructurare, 2016-2020.

În vederea elaborării Planurilor de restructurare a celor 2 institutii, reprezentanţii D.G.A.S.P.C Argeş au avut întâlniri de lucru cu primarii din localităţile: Curtea de Argeş, Câmpulung, Cepari, Ceofrângeni, Băiculeşti. Băbana, Bradu, Albota, Miceşti, Bascov, Pitesti, Moşoaia, Ştefăneşti.

Reuniunile de lucru au avut ca temă dezinstituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi, prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate, precum şi un posibil acord de principiu, prin care primăriile să îşi exprime disponibilitatea de a pune la dispoziţie o clădire.

Au răspuns solicitării D.G.A.S.P.C Argeş şi au exprimat acordul de principiu primăriile localităţilor: Cepari, Tigveni, Ciofrângeni, Băiculeşti, Băbana şi Miceşti.