CCD Argeş organizează 6 cursuri de formare online

În perioada următoare, Casa Corpului Didactic Argeş organizează cursuri avizate MEC în format online. 

Săptămâna trecută, CCD Argeş a primit de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării avizul pentru organizarea a şase programe de formare propuse ca urmare a necesităţii de a asigura continuitatea procesului de învăţare la nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar din judeţul nostru, fiecare dintre acestea având durata de 24 de ore de curs:

 „Tabla interactivă - instrument didactic  în procesul de predare-învăţare-evaluare”;
 „Utilizarea pachetelor de lecţii AEL în afara platformei AEL”;
 „Utilizarea tehnicilor şi a instrumentelor multimedia în educaţie”;
 „Biblioteconomie, documentare şi informare”;
 „Iniţiere în realizarea publicaţiilor şi a revistelor şcolare”;
 „Aplicaţii Google în educaţie”.

Înscrierea se face la adresa de email contact@ccdarges.ro, completând cererea de înscriere ataşată la secţiunea „Documente CCD”. 

Documentele ataşate cererii sunt: carte de identitate, diplomă de studii, declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

Sursa: Săptamânalul Ancheta