Câteva lucruri interesante despre Poiana Lacului, comuna „aurului negru”


Pentru cei care nu știau în subsolul comunei Poiana Lacului se află însemnate bogăţii naturale, resurse energetice precum petrol şi gaze naturale.

Astfel un număr de peste 160 de sonde sunt presărate pe teritoriul localităţii.

De asemenea un număr de cinci obiective din Poiana Lacului sunt considerate monumente istorice de interes local. 

Unul este un sit arheologic, necropola tumulară de incineraţie din perioada Halstatt aparţinând culturii Ferigile-Bârseşti de lângă satul Cepari. 

Celelalte patru sunt clasificate ca monumente de arhitectură: 

- Biserica cu hramurile „Sfântul Nicolae”, „Cuvioasa Paraschiva” şi „Sfântul Teodor Tiron” (1789) din Cepari; 
- Casa Minel Cristescu (mijlocul secolului al XIX-lea) din Dinculeşti; 
- Biserica cu hramurile „Sfântul Nicolae”, „Cuvioasa Paraschiva” şi „Sfinţii Arhangheli” (1737) din Păduroiu din Deal; 
- Casa Neacşu (începutul secolului al XX-lea) din Sămara.