Casa de Asigurări de Sănătate Argeş deschide o nouă sesiune de contractare. Află calendarul!

Având în vedere prevederile legislative în materia asigurărilor sociale de sănătate din România, precum şi intenţia CAS Argeș de a oferi asiguraţilor săi un număr cât mai mare de furnizori ce pot oferi servicii medicale de înaltă calitate, pentru perioada 19 - 31 iunie 2020 a fost  stabilită o nouă sesiune de contractare pentru următoarele tipuri de asistenţe medicale:

-asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi acupunctură;
-asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală;
-asistenţă medicală ambulatorie de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară;
-asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice;
-asistenţă farmaceutică cu medicamente cu sau fără contribuție personală.

Calendarul de contractare

Procesul de contractare se derulează pe parcursul lunii iunie 2020, contractele/actele adiţionale urmând a fi întocmite de către CAS Argeş şi semnate de către ambele părți până la data de 30 iunie, informează președintele CAS Argeș, Cristian Mitrofan.

Sesiunea de contractare se va desfășura după următorul calendar:

- 19 - 22 iunie - transmiterea documentelor în vederea contractării;
- 24 iunie - verificarea documentelor și anunțarea furnizorilor admiși/respinși pentru contractare (prin afișare la avizierul instituției și pe site-ul www.casag.ro)
- 25 iunie - depunerea contestațiilor până la ora 16.00. Afișarea soluționarii contestațiilor se va face pe pagina web a instituției: www.casag.ro și la avizierul instituției în data de 26.06.2020;
- 29-30 iunie - negocierea clauzelor suplimentare şi încheierea actelor adiționale/contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.

Documente necesare

Pentru furnizorii interesaţi, lista documentelor necesare pentru încheierea actelor adiționale/contractelor, pe domenii de asistență medicală, precum și formularele tipizate se vor putea obține atât de la serviciile de specialitate din cadrul CAS Argeș, cât şi de pe site-ul institutiei, www.casag.ro. 

Documentele necesare încheierii contractelor se vor transmite la adresa contractare2020@casag.ro în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. 

 

Sursa: Săptămânalul Ancheta