Când îţi poţi înscrie/reînscrie copilul la grădiniţă? | ???????????????????? ????????

Înscrierile la grădiniță pentru anul 2021-2022 vor începe luni, 31 mai. Cu două săptămâni mai devreme vor putea fi făcute și reînscrierile pentru copiii care au frecventat deja cursurile învățământului preșcolar, respectiv pe 17 mai 2021.

Conform legiilor în vigoare, programul reînscrierilor și înscrierilor la grădiniță pentru anul școlar 2021-2022 va fi stabilit de conducerea fiecărei unități de învățământ. Acesta va fi afișat la avizierul fiecărei grădinițe, dar și pe site.

Pe lângă orar, grădinițele vor mai posta detalii despre capacitatea instituției, numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021 – 2022 pe grupe de vârstă și criteriile generale și specifice pentru înscrierea copiilor.

 

CITEȘTE ȘI ... Surse: Programul restaurantelor şi teraselor ar putea fi prelungit cu două ore!

Documentele necesare pentru înscrierea și reînscrierea la grădiniță 2021-2022

 

Actele pentru înscrierea la grădiniță în anul școlar 2021-2022 sunt următoarele:

- cererea de înscriere
- copie certificat de naştere copil
- copie C.I. părinte/ tutore/ reprezentant legal
- fişa medicală
- hotărâri judecătoreşti (dacă este cazul)
- adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale venitului familial (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal).

 

Pe 31 mai, când va începe etapa de înscriere în învățământul preșcolar pentru anul 2021-2022, părinţii vor completa maxim 3 opţiuni pentru unităţile școlare, în funcţie de preferinţe.

Copiii care nu sunt cuprinşi într-o grădiniţă, vor completa o nouă cerere pentru a doua perioadă de înscrieri.

 

CITEȘTE ȘI  ... Caz cutremurător de braconaj în Argeș! Doi cerbi au fost descoperiți măcelăriți în zona Stoenești

Unde se depun documentele pentru înscrierea la grădiniță 2021-2022

 

Documentele pentru înscrierea la grădiniță pot fi depuse de părinți la secretariatul unităților de învățământ sau pot fi trimise prin fax, poșta electronică, dar și telefonic.

„Referitor la înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică. În acest mod, toți solicitanții vor fi înregistrați în aplicație specifică din modulul SIIIR – Înscrierea la grădiniță 2021 – 2022”, se arată în nota oficială semnată de Sorin Ion, secretar de stat.

 

CITEȘTE ȘI ... (VIDEO) Ce spune medicul șef al Secție Boli Infecțioase din Pitești referitor la incidentul din

 

Cum se va face repartizarea locurilor libere după etapa de reînscriere la grădiniță

 

După finalizarea etapei de reînscriere la grădiniță pentru anul 2021-2022, ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, anunță Edu.ro.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere a copiilor la o anumită grădiniță este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și cele de departajare specifice.

 

CITEȘTE ȘI ... Polițiștii au întrerupt două petreceri de botez în Argeș! A ''plouat'' cu amenzi

 

Criteriile de departajare pentru reînscrierile la grădiniță 2021-2022

 

Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea celor generale. Acestea nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului de înscriere în învățământul preșcolar pentru anul 2021-2022.

Iată care sunt criteriile generale de depărtajare pentru reînscrierile la grădiniță:

- existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
- unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
- unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în anul școlar următor în unitatea de învățământ respectivă;
- unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.


Sursa: a1.ro