BRADU. Lucrări de extindere gaze şi apă, finalizate în ultima lună

În perioada august-septembrie, în Bradu, au fost continuate proiectele de investiţii planificate de către administraţia publică locală. Conform bilanţului întocmit de Primăria Bradu, s-au derulat următoarele lucrări:


- pe strada Primăverii II, au fost finalizate lucrările de asfaltare și canalizare;
- au  fost finalizate  lucrările  de  asfaltare  pe  strada  Liliacului,  inclusiv  introducerea rețelei de canalizare pluvială, locuitorii beneficiind de toate utilitățile;
- lucrările la canalizarea pluvială de pe strada Principală, pe partea stângă, de la Pasarelă până la intersecția cu Aleea Neajlov va fi urmată de amenajarea trotuarelor; 
- au fost semnate contractele pentru canalizare pluvială pentru strada Principală,  pe  porțiunile Târg  -  Valea  Geamăna,  strada  Preot  Gheorghe  Ionescu - fostul CAP. Ulterior, se vor amenaja trotuare pe aceste porțiuni;
-  pe  strada  Primăverii V urmează  lucrările  de  asfaltare  și  amenajarea  unei  parcări;
- pe străzile Călimani și Lăcrămioarelor urmează realizarea rețelei de canalizare menajeră, iar pe strada Călimani și cea pluvială;
- pe strada Salcâmilor a fost introdusă rețeaua de gaze;
- Lacul Podeanca (Parpaliță) va fi amenajat cu ziduri de sprijin. Lucrările de execuție se află în procedura de licitație. De asemenea, va fi realizat și un loc de joacă pentru copii, dar și intersecția, unde se va realiza canalizare pluvială și lărgirea carosabilului;
- lacurile de pe strada Panduri și Ene Vochin – Lăcrămioarelor vor fi modernizate și amenajate cu ziduri de sprijin;
- au fost demarate lucrările de amenajare hidrotehnică pe cursul de apă Gemenița, în urma obținerii avizului de mediu;
- pe strada Valea Geamăna a fost introdusă rețeaua de gaze;
- pe strada Tineretului a fost extinsă reţeaua de apă potabilă;
- au fost reamenajate mai multe poduri și podețe pentru a prelua un debit mai mare de apă și pentru a evita inundațiile pe străzile: Buna Vestire, Mușcatelor, Valea Geamăna, Rafinăriei;
- urmează introducerea rețelei de canalizare menajeră pe strada Daliei până la strada Rozelor și canalizarea pluvială pe străzile Soarelui și Primăverii.