Bogați: Licitație pentru programul de cadastrare gratuită!

În cadrul unui program guvernamental, finanțat cu bani europeni, mai multe localităţi din Argeş au beneficiat sau vor beneficia de cadastrare gratuită. Printre beneficiari se numără și localitatea Bogați. În acest sens, a fost lansată în sistemul electronic naţional de achiziţii publice licitaţia pentru achiziţionarea de "servicii de cadastru pentru înregistrarea sistematică a sectoare cadastrale pe raza unităţii administrative Bogați”. Oferta se poate depune până pe 29 ianuarie.

 

 


Contact

Telefon: 0248655003/int. 24 sau tel. 0728028083
e-mail: primaria_bogati@yahoo.com

 

 


”Primăria comunei Bogați, județul Argeș intenționează să achiziționeze servicii de înregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale în cadrul programului național de cadastru și carte funciară. Valoarea achiziției este 160000 lei (TVA inclus). Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului – prețul cel mai scăzut. Plata prețului contractului se va face pe baza procesului verbal de recepție la terminarea serviciilor. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciul din catalogul electronic ( SICAP). Termenul de încărcare al ofertei este până la 29.01.2020.  Programul este subvenționat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș. ”, este anunțul oficial.