BASCOV | Zeci de investiţii realizate de primarul Gheorghe Stancu în ultimii patru ani

În condiţiile unei dezvoltări durabile, prin echiparea cu utilităţile necesare, comuna Bascov a devenit de-a lungul timpului atractivă pentru investitori şi vizitatori, oferind locuitorilor numeroase oportunităţi de dezvoltare personală, profesională şi familială, fără a se renunţa la specificul rural. An de an, grija autorităţilor locale - Primăria şi Consiliul Local Bascov - a fost aceea de creştere a calităţii vieţii cetăţenilor şi de creare de noi locuri de muncă, implementând măsuri de reabilitare, modernizare, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor, dezvoltarea şi promovarea culturii şi păstrării tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri. Toate acestea au fost prinse în strategiile de dezvoltare a localităţii, aferente perioadelor 2007-2013 şi 2014-2020, astfel încât comuna Bascov a devenit o alternativă atractivă în raport cu viaţa de la oraş, cu instituţii viabile, economie sustenabilă, acces la servicii publice - văzute în spiritul realist al autorităţilor locale (şcoală, cultură, biserică, infrastructură, economie, mediu etc.).


Din anul 2016 până în prezent, în comuna Bascov au continuat lucrările începute în anii anteriori, concomitent cu promovarea unor lucrări noi, menite să ofere locuitorilor confort şi bunăstare. Primarul Gheorghe Stancu face o scurtă trecere în revistă a celor mai importante investiţii derulate în ultimii patru ani la Bascov.

 


 INFRASTRUCTURA DE DRUMURI


# modernizarea străzilor Rotăreasa, Bisericii, Prelungirea Micşunele, Şcolii, Gârlei, Zăvoiului, Livezilor, Zorilor, Fundătura Micşunele, Lăbuşeşti, Rotăreşti-Foraj, Nufărului, Luncă, Liliacului, Trandafirilor, Violetelor, Crizantemelor, Ficului, Aviatorului şi Arcanului - lucrările au fost finalizate şi recepţionate;
# modernizare străzi, căi de acces şi alei în zona blocurilor;
# reabilitare şi modernizare prin asfaltare a drumului Păişeşti-Deal;
# reparaţii curente asfaltice pe DC 219A Bascov-Budeasa şi Bascov-Star;
# reabilitarea şi modernizarea drumului comunal Glâmboc Vale-Glâmboc Deal şi a străzii Rogojina, inclusiv cu amenajarea de şanţuri şi podeţe - termen de finalizare aprilie 2020;
# reabilitare şi modernizare strada Armatei;
# lucrări privind reparaţii asfaltice prin plombare pe unele străzi din comuna Bascov;
# reparaţii curente pe strada Gării;
# reparaţii prin împietruire a unor drumuri de piatră afectate de uzură sau de inundaţii.

 

 

 EDUCAŢIE


# Lucrări de reparaţii, întreţinere, dotări la toate şcolile şi grădiniţele din comună. De menţionat că şcolile cu clasele I-VIII din centrul comunei şi de la Valea Ursului au fost modernizate şi echipate la standarde europene oferind elevilor şi cadrelor didactice condiţii excelente pentru un proces instructiv-educativ performant.
# A fost asigurat transportul gratuit la toate şcolile din Bascov, atât pentru toţi elevii, cât şi pentru cadrele didactice.
# Anual, Primăria şi Consiliul Local au premiat o serie de elevi care au obţinut rezultate deosebite la concursuri judeţene şi naţionale.

 

 

 INFRASTRUCTURA DE UTILITĂŢI


# Extinderea reţelelor de gaze pe străzile Rotăreşti, Livezilor, Ficului, Arcanului, Nufărului.
De precizat că în comuna Bascov reţeaua de gaze existentă şi funcţională se întinde pe o lungime de 65 km, cu două staţii de reglare-măsurare.
# Extindere reţele de apă şi canalizare pe străzile Rotăreasa, Trandafirilor, Crinului, Aviatorilor, Nufărului, Arcanului, Livezilor.
Facem menţiunea că în comuna Bascov există reţele de apă şi canalizare pe o lungime de 72 km. 

 

 

 SPORT ŞI RECREERE


# Echipamente de joacă şi recreere pentru spaţiile de joacă amenajate în următoarele zone: Centru, Glâmboc (şcoală), Mica (şcoală), Păişeşti Deal, Rotăreşti-Foraj, zona blocurilor E1-E3, Grădiniţa cu Program Prelungit Bascov, zona biserică Bascov.
# Întocmirea studiului de fezabilitate şi proiect tehnic pentru modernizarea bazei sportive din centrul comunei Bascov, cu nocturnă şi tribune de 1800 de locuri (documentaţia este depusă la CNI pentru finanţare).
# Susţinerea financiară a sportului în comună - echipa de fotbal ACS Unirea Bascov, care activează în Liga a III-a de fotbal şi care are şi secţie performantă de caiac-canoe.
# Amenajarea bazei sportive de la Valea Ursului, teren de fotbal ce a fost omologat pentru a găzdui meciuri de Liga a III-a.

 

 

 CULTURĂ ŞI CULTE


# Susţinerea anuală, cu finanţare de la bugetul local, a activităţilor culturale susţinute de către Doina Bascovului, ansamblu care s-a remarcat prin numeroasele premii obţinute şi prin prezenţa la cele mai importante emisiuni folclorice şi de divertisment de la televiziunile naţionale.
# Participarea la diferite activităţi dedicate zilelor localităţilor din judeţ şi din ţară.

 

 

 ALTE INVESTIŢII


# Extindere reţele electrice de joasă tensiune, sat Brăileni, str. Narciselor.
# Înfiinţarea monumentului comemorativ pentru eroii căzuţi la datorie în cele două războaie mondiale.
# Amenajare şanţuri şi canale pluviale pe DN7 şi DN7C pe o lungime de 800 metri.
# Amenajare de trotuare pietonale pe DN7 şi DN7C pe o lungime de 11 km.
# Achiziţionarea şi montarea camerelor de supraveghere în comună (57 de camere).
# Achiziţionarea unei autospeciale de deszăpezire.
# Achiziţionarea unui buldoexcavator.
# Achiziţionarea unui număr de 3000 de pubele pentru gunoi menajer, distribuite gratuit populaţiei.
# Înfiinţarea Poliţiei Locale Bascov şi dotarea acesteia cu un autoturism.
# Modernizare staţie de autobuz - str. Glâmboc DN.