Bancpost a contestat în instanţă sancţiunea ANPC

Bancpost ar fi trebuit să plătească în termen de 30 de zile dobânzile aferente contractelor cesionate în Olanda, dacă nu ar fi contestat sancţiunea ANPC în instanţă.   

Bancpost a contestat în instanţă pro­cesul-verbal de constatare a con­tra­venţiei emis de Autoritatea Naţio­na­lă pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) care stabilea obli­gaţia de restituire către cli­enţi a dobânzilor perce­pu­te în ultimul deceniu pen­tru credite cedate de bancă în Olanda, astfel că aplica­rea sancţiunii se suspendă până când va fi stabilită o hotărâre judecă­to­rească de­fi­nitivă, potrivit infor­maţiilor trans­mise de bancă.

„Bancpost a contestat în instanţă procesul-verbal de constatare a contra­ven­ţiei realizat de ANPC. Din momentul contestării în faţa instanţelor de judecată şi până la momentul ră­mâ­nerii definitive a hotărârii judecătoreşti, toa­te măsurile stabilite prin procesul ver­bal sunt suspendate de drept, con­form legii“, a transmis Bancpost pentru ZF.ro 

 

sursa: ZF.ro