Bac toamnă 2018: acte necesare şi calendarul sesiunii a doua!

Înscrierile la examenul de Bacalaureat din toamna lui 2018 au loc în perioada 10 - 13 iulie. Candidaţii trebuie astfel să se grăbească. În schimb, elevii care au dat şi promovat corigenţele pe vară se vor înscrie pe 27 iulie, precizează Ministerul Educaţiei.

Acte necesare

Candidaţii care au picat sau nu au dat examen la prima sesiune de Bac 2018 din februarie - iunie, dar şi alţii din promoţiile anterioare au încă o şansă de a promova în acest an, cu a doua sesiune.
Primul pas este înscrierea. Fiecare candidat va trebui să aibă la el un dosar care să conţină următoarele acte personale.

- certificat de naştere

- certificat de căsătorie (dacă e cazul)

- act de identitate

- foaia matricolă

- adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor (dacă e cazul)


Cum se completează formularul de înscriere la Bacalaureatul din toamna 2018

Candidaţii la a doua sesiune de Bacalaureat 2018 completează un formular de înscriere pentru sesiunea august-septembrie, conform Ordinului Ministerului Educaţiei.
Astfel, se va întocmi un tabel de înscriere pentru candidaţi. Fiecare dintre ei trebuie să completeze şi o cerere de înscriere în felul următor:
- Candidaţii completează partea întâi a cererii.

- Candidaţii care solicită recunoaşterea-echivalarea unor probe susţinute în anii anteriori sau sesiunile anterioare completează partea întâi şi a doua din cererea de înscriere.

- Candidaţii care, în cel puţin una dintre clasele a 9-12 au obţinut premii individuale la concursuri-olimpiade şcolare internaţionale, recunoscute de către Ministerul Educaţiei, la disciplină inclusă în lista disciplinelor de Bacalaureat şi care solicită echivalarea probei scrise respective, completează partea 1, 2 şi 3 din fişa de înscriere.

- Candidaţii care au obţinut o certificare cu recunoaştere internaţională a competenţelor lingvistice şi care solicită recunoaşterea şi echivalarea acestora cu proba C, completează cererea de înscriere, precum şi o cerere de recunoaştere şi echivalare.

- Candidaţii care au obţinut o certificare cu recunoaştere europeană a competenţelor digitale şi solicită recunoaşterea şi echivalarea acestora cu proba D, completează cerea de înscriere precum şi o cerere de recunoaştere şi echivalare.


Calendarul probelor la examenul de Bac 2018, sesiunea august-septembrie
- 10-13 iulie 2018 - Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

- 27 iulie 2018 - Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

- 20 august 2018: începe a doua sesiune de Bacalaureat 2018, cu proba scrisă la Limba şi Literatura Română

- 21 august 2018 - Limba şi Literatura maternă - proba scrisă

- 22 august 2018 - Proba Obligatorie a profilului - proba scrisă

- 23 august 2018 - Proba la alegere a profilului şi specializării - proba scrisă

- 24, 27 august 2018 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

- 28 august 2018 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

- 29-30 august 2018 - Evaluarea competenţelor digitale - proba D

- 30-31 august 2018 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

- 1 septembrie 2018 - Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 - 16:00)

- 2-5 septembrie 2018 - Rezolvarea contestatiilor

În data de 6 septembrie 2018 este programată afişarea notelor finale. În urma publicării rezultatelor la Bac 2018, rata de promovabilitate în prima sesiune a fost de 69,7%.