Atenție, piteșteni! Care sunt actele necesare înscrierii în evidență a clădirilor

Direcția de Taxe și Impozite a Municipiului Pitești reamintește cetățenilor că, pentru luarea în evidență a clădirilor, atât a celor vechi cât și a celor nou construite, este nevoie să se prezinte cu toate actele necesare. O bună cunoaștere a legislației simplifică procedura de înscrire prin prezentarea la ghișeu, de la bun început, cu toate documentele necesare acestei operațiuni. 

1. Înscrierea în evidență a clădirilor pentru persoane fizice
   Acte necesare :
- Declaraţie Fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale-nerezidenţiale-cu destinaţie mixtă;
- Document din care să rezulte dreptul de proprietate asupra clădirii: acte notariale (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, ş.a.), hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă-original şi copie „conform cu originalul”;
- Schiţa de plan a clădirii - original şi copie „conform cu originalul”;
- Certificat de performanţă energetică a clădirii (conform Legii 372/2005) original şi copie „conform cu originalul”;
- Act de identitate proprietar(i)-original şi copie „conform cu originalul”;
- Certificatul de nomenclatură stradală şi adresă cu denumirea străzii şi a numărului de ordine atribuit (pentru clădirile ce nu au adresa completă în actul de dobândire)-original şi copie „conform cu originalul”;
- Declaraţie specială de impunere- numai în cazul deţinerii în  proprietate a uneia sau a mai multor clădiri, în afara celei de la adresa de domiciliu (numai pentru clădirile dobândite până la data de 31.12.2015).

2. Înscrierea în evidență a clădirilor nou construite-persoane fizice
 Acte necesare :
- Declaraţie Fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale-nerezidenţiale-cu destinaţie mixtă;
- Proces-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (eliberat de Serviciul - - Urbanism şi Autorizaţii de Construire  din cadrul Primăriei Municipiului Piteşti) - original şi copie „conform cu originalul”;   
- Autorizaţie de construire -original şi copie „conform cu originalul”;
- Certificat de urbanism - original şi copie „conform cu originalul”;
- Planuri situaţie pentru fiecare nivel al clădirii şi plan de amplasament cu ştampila vizat spre neschimbare - original şi copie „conform cu originalul”;
- Certificat de performanţă energetică a clădirii (conform Legii 372/2005 ) - original şi copie „conform cu originalul”;
- Certificatul de nomenclatură stradală şi adresă cu denumirea străzii şi a numărului de ordine atribuit - original şi copie „conform cu originalul”;
- Document din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului - original şi copie „conform cu originalul”;
- Act de identitate proprietar(i)- original şi copie „conform cu originalul”;
- Declaraţie specială de impunere- numai în cazul deţinerii în proprietate a uneia sau a mai multor clădiri, în afara celei de la adresa de domiciliu (numai pentru clădirile dobândite până la data de 31.12.2015)