ATENȚIE! Începe vânătoarea consumatorilor de apă clandestini

Societatea Apă Canal 2000 SA Pitești informează utilizatorii de alimentare cu apă și de canalizare cu privire la faptul că în următoarea perioadă va fi desfășurată o campanie de identificare a pierderilor de apă din sistemul public, dar și de verificare în ceea ce privește legalitatea utilizării serviciilor prestate.

Astfel, vor fi identificate situațiile în care au loc încălcări ale prevederilor „Regulamentului consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale ADIA, judeţul Argeş“ şi ale legislaţiei în domeniul serviciilor de utilităţi publice, şi anume:

- situaţia utilizatorilor branşaţi clandestin la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără avizul Operatorului;

- situaţia utilizatorilor care sunt branşaţi la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, dar deţin şi branşamente clandestine;

- situaţia utilizatorilor care sunt branşaţi la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, faţă de care există suspiciuni de fraudare a consumului înregistrat pe aparatele de măsură. Suspiciunea este indicată de alarmele furnizate de modulul radio, utilizat pentru transmiterea datelor la distanţă (exemplu: alarma de „curgere inversă“);

- situaţii în care: contorul este defect, contorul lipseşte din instalaţie, contorul este montat incorect, contorul are sigiliul Operatorului sau sigiliul metrologic rupt, s-a intervenit neautorizat sub orice formă asupra contorului sau asupra modulului, în scopul influenţării  indicaţiilor acestuia, ori s-au executat lucrări clandestine de ocolire a contorului, etc..