Atenție, cetățeni din Poiana Lacului - Se depun cererile pentru ajutoarele de încălzire

Începând cu data de 19 octombrie 2020, cetăţenii comunei Poiana Lacului îşi pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru sezonul rece 2020- 2021. Acestea pot fi solicitate pentru  perioada noiembrie 2020 - martie 2021.  Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu combustibil solid sau gaze naturale se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu combustibili solizi sau petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 750 lei atât în cazul familiilor, cât şi în cazul persoanei singure. 


Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se va face prin dispoziție a primarului după cu urmează:

- începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

- începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.

 

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării.