Anunț din partea Primariei Mioveni

Primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu, a reamintit pe contul de socializare, procedura prin care orice locuitor al orașului, se poate racorda la rețeaua de alimentare electrica.

Rețelele de distribuție se vor realiza în zonele în care distanța de la rețeaua existentă până la limita de proprietate a solicitantului este mai mare de 100 metrii.

Solicitantul se va adresa la S.C Distribuție Energie S.A în centrul zonal Pitești, pe strada Dârzu numarul 1, cu urmatoarele acte:
- copie carte/buletin de identitate ;
- copie act de proprietate ;
- copie Certificat de Urbanism pentru construire locuinţă;
- copie Autorizaţie de Construire a locuinţei ;
- copie Proces Verbal de încheiere a lucrărilor de construire;
- plan de situaţie scara 1:500 ( vizat spre neschimbare ) din DTAC pentru construire locuinţă;
- plan de încadrare în zonă scara 1:5000 (vizat spre neschimbare) din DTAC pentru construire locuinţă ;
- dosar al instalaţiei electrice interioare executat de o firmă atestată ANRE.

În termen de 30 zile de la depunerea cererii de către solicitant, SC Distribuţie Energie S.A. va informa solicitantul dacă pentru alimentarea cu energie electrică a locuinţei se va realiza un branşament electric sau este necesară extinderea reţelei de distribuţie.

Dacă SC Distribuţie Energie S.A. va considera necesară extinderea reţelei de distribuţie , va informa în scris atât solicitantul cât şi Autoritatea Publică locală privind solicitarea primită.

Documentaţia justificativă va cuprinde următoarele documente:
cererea proprietarilor imobilelor de pe strada pe care se doreşte extinderea reţelei electrice;
cererea va fi însoţită de următoarele documente:
a)copie carte identitate;
b)copie autorizaţie construire locuintă,
c)copie act de proprietate;
d)copie plan de situaţie şi încadrare în zonă din proiectul tehnic al locuinţei.

Pentru informaţii suplimentare cetăţenii se pot adresa la Biroul Patrimoniu din cadrul Primăriei Mioveni, etaj 2 camera 17, între orele 8-16.