ATENȚIE ANGAJATORI! Puteți lua bani de la stat pentru stagiari!

Angajatorii care vor să lucreze cu stagiari pot primi de la stat, mai nou, câte 1.350 lei/lună pentru fiecare stagiar angajat cu acte în regulă, conform ultimelor modificări ale Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

Banii pot fi obținuți pentru toate cele șase luni cât ține, de obicei, un astfel de raport de muncă. Pe lângă documentele care sunt depuse initial,  într-un termen-limită de 30 de zile, angajatorii vor mai avea de transmis câte două documente, în fiecare lună, pentru justificarea acordării finanțării de la stat.

Angajatorii care lucrează cu stagiari și vor să beneficieze de acest ajutor financiar, trebuie să meargă la agenția pentru ocuparea forței de muncă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de stagiu și să încheie o convenție specială.

"Verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar conform art. 28 alin. (1) din lege,se efectuează în baza declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, depusă de angajatori (...) și a următoarelor documente care se depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București: a) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 (e vorba de o anexă a HG nr. 473/2014); b) fișa de evidență zilnică a salariaților stagiari și statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator", scrie în normele de punere în aplicare. Documentele acestea trebuie depuse lunar, altfel suma nu se mai primește.

Acestea sunt documentele ce trebuie depuse de angajatori pentru încheierea convenției cu agenția de muncă (convenția se încheie pentru fiecare stagiar în parte):

  • actul de identitate al stagiarului, în copie;
  • contractul individual de muncă, în copie;
  • contractul de stagiu, în copie.