Pitești - Colegiul Zinca Golescu și Școala Mihai Eminescu în Scenariul Galben!

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17.03.2021 a luat următoarea HOTĂRÂRE:

Art.1. 

(1) Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum a produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor în localitatea Bălilești din județul Argeș unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.
 (2) Este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, în intervalul orar 06.00 – 22.00, doar pentru persoanele cazate în aceste unități, în localitatea Bălilești, județul Argeș unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.
 (3) Măsurile prevăzute la alin.(1) și (2) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, anexa 3, art.6, punctul 3.
 (4) Este interzisă activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc în localitatea Bălilești din județul Argeș unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.
(5) Sunt interzise activitățile în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte  în localitatea Bălilești din județul Argeș unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.
(6) Măsurile prevăzute la alin.(1) - (6) intră în vigoare începând cu data de 18.03.2021, ora 00.00 pentru o perioadă de 14 zile.

Art.2.

Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la Art.1 alin.(3), cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Art.3. 

(1) Se modifică și se completează Anexa nr. 1 din Hotărârea C.J.S.U. nr. 5 din 05.02.2021 potrivit anexei care face parte din prezenta hotărâre.
(2) Scenariile de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ  din județul Argeș sunt conforme precizărilor Ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Art.4. 

(1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş va comunica prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru luare la cunoştinţă şi conformare. 
(2) Conducătorii instituțiilor/entităților publice din județul Argeș vor asigura punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri, în caz contrar intrând sub incidența sancțiunilor prevăzute de lege.


În acest context Școala Gimnazială Mihai Eminescu și Colegiul Național Zinca Golescu din Pitești, precum și alte patru școli din Argeș au intrat în scenariul 2 ( galben) timp de 14 zile.

Celelalte patru unități de învățământ sunt: Școala Gimnazială Bălilești, Școala Gimnazială Poienița, Școala Primară Băjești și Școala Primară Golești - Priboaia.

De menționat că scenariul 2 sau Galben, presupune participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor elevilor din clasele a VIII a și a XII a și participarea zilnică în sistem online a elevilor din celelalte clase.