Argeșul va fi gazda Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional

Astăzi, președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, a anunțat că județul Argeș va fi gazda Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 2014-2020. La întâlnirea ce va avea loc joi, 4 iulie 2019, începând cu ora 9.30, vor fi prezenți vicepremierul Daniel Suciu - ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Carsten Rasmussen, Șeful Unității România, Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG Regio), Comisia Europeană. 

AGENDA întâlnirii:
- Aprobarea minutei reuniunii CM POR 2014 – 2020 din 14 februarie 2019
- Informare privind Raportul Anual de Implementare a Programului Operațional Regional 2014 – 2020 pentru anul 2018
- Stadiul Implementării POR 2014 – 2020 pe axe de prioritare și tipuri de instrumente
- Informare privind următoarea perioadă de programare 2021 – 2027. 

De asemenea, va avea loc o vizită la proiectele finanțate prin POR 2014 – 2020 din Argeș, acesta fiind și un motiv pentru care județul nostru a fost ales pentru organizarea acestui eveniment definitoriu pentru întreaga Regiune Sud – Muntenia. 

Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 2014-2020 este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POR şi se constituie în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.