Argeșul, pe primul loc! Fapte, nu vorbe pentru sănătatea argeșenilor!

Sănătatea este cel mai prețios bun pentru fiecare dintre noi. Consecvent acestui principiu, PSD a alocat, în perioada 2016 - 2020, 150.574.000 lei din bugetul CJ Argeş celor nouă spitale pe care le are în administrare.  

 

 
Prioritățile Consiliului Județean pentru spitalele din Argeș în mandatul 2020-2024


Echipa PSD propune pentru următorii ani atât finalizarea tuturor proiectelor de infrastructură în spitalele de sub autoritatea CJ aflate în diferite stadii de derulare indiferent dacă sunt cu fonduri europene, finanțate în integralitate de Consiliul Județean sau prin alte tipuri de programe de dezvoltare, cât și demararea unor noi proiecte care vizează toate unitățile sanitare de sub autoritatea sa.
În urma discuțiilor cu echipele manageriale ale unităților sanitare s-au identificat prioritățile fiecărui spital în parte:

 


SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ


√Consolidarea și reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Pitești.
√ Extinderea Spitalului Județean de Urgență Pitești, prin construirea unui corp nou S+P+4.
√Extindere și dotare spații Unitatea de Primiri Urgențe și amenajări incinta Spitalului Județean de Urgență Pitești.
√Extinderea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti.
√ Construirea şi dotarea unui Centru de Radioterapie, amplasat în incinta SJU Pitești (Corp N. Bălcescu, lângă Secția de Oncologie).
Se va înfiinţa, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, un centru de diagnostic şi tratament al hepatitei. În acest centru argeşenii vor putea fi testaţi gratuit în vederea diagnosticării hepatitelor cu etiologie virală B, C şi D.
 A fost inițiat și aprobat proiectul privind înființarea unui Centru de Radioterapie cu spitalizare de zi, la nivelul Spitalului Județean de Urgență Pitești.
 A fost inițiat și aprobat proiectul privind construirea unui nou corp de clădire în care să funcționeze secțiile de boli infecțioase - adulți și copii ale Spitalului Județean de Urgență Pitești.

 


SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI


Pentru Spitalul de Pediatrie Pitești este necesară susținerea în continuare din partea CJ în realizarea obiectivelor prioritare de dezvoltare a unității cum ar fi:
√Finalizarea programelor  cu fonduri europene pentru realizarea celor două obiective de investiții aflate în diverse stadii de derulare: „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești” și „Extindere, modernizare și dotare spații urgență Spitalul de Pediatrie Pitești”, ambele obiective fiind deosebit de importante pentru mărirea capacității de furnizare a serviciilor medicale la cele mai ridicate standarde de calitate.
√Lucrări de extindere a spațiilor Spitalului de Pediatrie cu un corp compus din Ds + P +2 E, pentru mărirea spațiilor în care funcționează secțiile de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică și secția de Anestezie și Terapie Intensivă. Totodată, se va proceda și la reabilitarea, modernizarea și dotarea celor două secții existente acum.
√Achiziționarea unui grup electrogen care să asigure alimentare cu energie electrică în cazul unor incidente în alimentarea de la rețeaua națională de distribuție.
√Demararea lucrărilor necesare pentru anveloparea clădirii Spitalului de Pediatrie în vederea creșterii eficienței energetice și realizarea creșterii gradului de confort pentru pacienți și aparținători. 

 


Spitalul Orășenesc „Regele Carol I”, Costești 


√Extindere corp clădire Primiri Urgențe.
√ Modernizarea stației de sterilizare. 
√ Ecograf doppler color cardiologie ambulatoriu de specialitate.
√ Trusa Instrumentar Chirurgical Ortopedie.
√ Ecograf doppler secția Pediatrie.

 


Spitalul de Recuperare Brădet 


√Amenajarea spațiului din curtea spitalului în vederea creării unor condiții optime de recreere pentru pacienții internați (parc agrement).
√Realizarea unui spațiu necesar echipării / dezechipării salariaților (sală de vestiare).
√Finalizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a spitalului” , care se derulează printr-un proiect cu fonduri europene, cu următoarele componente:
√Anvelopare spital, inclusiv reparații fațadă spital pe toate laturile sale.
√Încălzirea apei cu ajutorul panourilor solare.
√Înlocuirea tuturor aparatelor de iluminat cu altele moderne și economice din punct de vedere al consumului de energie electrică.
√ Înlocuirea tuturor caloriferelor din fontă cu altele moderne, care să eficientizeze consumul de energie.
√Lucrări de construire si amenajări interioare în vederea îndeplinirii condițiilor pentru autorizare ISU.
√Construire scară exterioară – utilizare în caz de incendiu.
√ Reamenajarea tuturor grupurilor sanitare și refacere pardoseli saloane.
√Înlocuirea aparaturii medicale, din baza de tratament, ajunsă în faza de expirare a duratei de funcționare sau uzată moral, în vederea acordării serviciilor medicale la standarde ridicate precum și pentru creșterea calității și siguranței actului medical.
√ Achiziționarea unui Robot Kinetoterapie.
√Modernizare sistem climatizare în secția Băi minerale.

 


Spitalul de Boli Cronice Călinești


√Modificarea și adaptarea structurii organizatorice la necesitățile actuale ale serviciilor de sănătate, prin extinderea compartimentului de îngrijiri paliative (suplimentarea numărului de paturi finanțabile cu cel puțin 30, având în vedere că la nivelul județului nu s-a atins numărul maxim al paturilor de îngrijiri paliative conform legislației în vigoare), unitatea dispunând de spațiul necesar extinderii.
√Efectuarea de lucrări generale la sistemul de canalizare al spitalului, precum și instalarea unei stații de epurare a apelor uzate. 
√Efectuarea de lucrări de modernizare la sistemul de pompare și distribuție al apei în spital.
√Efectuarea de lucrări de modernizare a instalației electrice la spațiile primite în folosință gratuită conform hotărârii CJ Argeș Nr 7/10.01.2020.
√Efectuarea de lucrări de reparații curente și amenajări interioare în toate spațiile primite în folosință gratuită  precum și efectuarea de lucrări de reparații curente și amenajări interioare la spălătoria spitalului.
√Achiziționarea unui aparat radiologic mobil, în vederea asigurării investigațiilor paraclinice specifice pacienților internați.
√Înființarea serviciului de bucătărie propriu, în acest moment spitalul având serviciile externalizate.

 


Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni 


√Continuarea investiției „Construcție clădire birouri administrative P+1E” 
√Proiectare și execuție împrejmuire gard spital.
√Salină de suprafață.
√Două aparate de radiologie digitală, necesare atât pentru ambulatoriul de specialitate, cât și pentru spital.
√Dotarea cu aparatură performantă pentru laboratorul spitalului (analizor biochimie cu modul de ioni, analizor automat de imunologie).

 


Spitalul de Boli Cronice „Constantin Bălăceanu-Stolnici”, Ștefănești


√Extindere clădire spital în care să funcționeze.
√Secția de recuperare neurologică.
√Sala de gimnastică. 
√Ambulatoriul de recuperare. 
√Transformarea compartimentului de îngrijiri paliative în secție de îngrijiri paliative, prin creșterea numărului de paturi.
√Transformarea compartimentului de recuperare neurologică în secție de recuperare neurologică, prin creșterea numărului de paturi.

 


Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria”, Vedea


√Extindere corp clădire în regim D+P+2E precum și amenajare corp clădire spital deja existent, de fapt continuarea lucrărilor aflate la stadiul de  procedură de achiziție și contractare lucrări de execuție.
√Continuarea dotării spitalului cu aparatură și echipamente medicale. 
√ Dotări: analizor determinare hemoglobină glicozilată, analizor electroliți, linie electroforeză.

 


Acest material a fost comandat de Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Arges
Realizat/Publicat de: MB Agency Complete SRL
Cod de identificare mandatar financiar : 21200019