Argeșenii care au dreptul la pensii de urmaș trebuie să depună noi adeverințe

Beneficiarii pensiilor de urmaș trebuie să se grăbească să depună la Casa Județeană de Pensii adeverințele necesare pentru a evita neplata drepturilor ce le revin începând cu data de 1 octombrie 2018. Astfel, pentru copiii care au vârsta peste 16 ani și urmează o formă de învățământ (liceu zi și seral sau școală postliceală) trebuie să aducă adeverința de elev, însoțită de un cupon de pensie și de o copie a actului de identitate a copilului urmaș sau al tutorelui, unde este cazul.

Din adeverința de elev trebuie să reiasă că în anul 2018-2019 acesta urmează o formă de învățământ și trebuie depusă până cel mai târziu pe data de 25 septembrie. În caz contrar pensia pentru luna octombrie se va reține de la plată. Studenții urmași până la vârsta de maxim 26 de ani au obligativitatea de a depune până la data de 25 septembrie o declarație pe propria răspundere din care să rezulte faptul că își continuă studiile în anul 2018-2019, însoțită de un cupon de pensie și copia actului de identitate al urmașului sau tutorelui, unde este cazul.

În cazul în care acestea nu se depun în termen, pensiile vor fi reținute de la plată, iar plățile se vor efectua în lunile următoare numai după depunerea documentelor.