Pitești, sub pragul incidenței de 3,5. Doar 2 localități din Argeș, în lista critică

UPDATE, 19 aprilie:

Ultima raportare arată un imagine mai bună în Argeș în ceea ce privește situația epidemiologică. Piteștiul, municipiu reședință de județ, a scăzut sub pragul 3,5 cazuri de Covid la mia de locuitori, înregistrând astăzi o incidență de 3,43.

În județul nostru, doar două localități trec de pargul de 4 la mie. Vorbim despre Morărești, cu o incidență de 6,94, și Băiculești, cu o incidență de 4,35.
Conform prefectului Emilia Mateescu, vineri, autoritățile vor organiza ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

UPDATE, 14 aprilie:

Instituția Prefectului Argeș informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, situația epidemiologică în zonele cel mai rău afectate de noul coronavirus.

- Morărești 8,06 (14 infectări) - Aici restricțiile se aplică pe toată perioada săptămânii
- Teiu 4,78 (6 infectări)
- Ungheni 4,45 (11 infectări)
- Valea Iașului 4,37 (12 infectări)
- Leordeni 4,11 (22 infectări)
- Pitești 4,02 (693 infectări)
- Stolnici 4.02 (11 infectări)

UPDATE, 9 aprilie:

Instituția Prefectului Argeș informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, situația epidemiologică în zonele cel mai rău afectate de noul coronavirus.

- Morărești 7,48 (13 infectări)
- Valea iașului 6,92 (19 infectări)
- Miroși 5,08 (11 infectări)
- Ștefănești 4,4 (71 infectări)
- Bogați 4,23 (18 infectări)
- Pitești 4,14 (713 infectări)
- Teiu 3,99 (5 infectări)
- Bascov 3,66 (40 infectări)
- Budeasa 3,6 (15 infectări)
- Curtea de Argeș 3,51 (113 infectări)
- Leordeni 3,37 (18 infectări)
- Mărăcineni 3,28 (18 infectări)
- Moșoaia 3,26 (22 infectări)
- Ungheni 3,23 (8 infectări)
- Cuca 3,11 (6 infectări)


 

UPDATE, 7 aprilie:

Instituția Prefectului Argeș informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, situația epidemiologică în zonele cel mai rău afectate de noul coronavirus.

- Morărești 6,91 (12 infectări)
- Valea Iașului 6,19 (17 infectări)
- Miroși 4,62 (10 infectări)
- Ștefănești 4,34 (70 infectări)
- Pitești 4,09 (705 infectări)

- Teiu 3,99 (5 infectări)
- Bascov 3,93 (43 infectări)
- Budeasa 3,84 (16 infectări)
- Albota 3,69 (15 infectări)
- Bălilești 3,61 (14 infectări)
- Curtea de Argeș 3,54 (114 infectări)
- Bogați 3,53 (15 infectări)
- Lerești 3,42 (15 infectări)
- Mărăcineni 3,28 (18 infectări)
- Ungheni 3,23 (8 infectări)
- Poienarii de Muscel 3,17 (10 infectări)
- Băbana 3,09 (9 infectări)

UPDATE, 6 aprilie:

Situația nu este roz în multe localitățile argeșene. Cel mai rău stă comuna Valea Iașului, care înregistrează o incidență de 6,19. De asemenea, municipiul Pitești este extrem de aproape de restricțiile de weekend, având o incidență de 3,99.

Lerești 3,19
Poienarii de Muscel 3,17
Valea iașului 6,19
Curtea de Argeș 3,54
Bălilești 3,87
Morărești 5,76
Cuca 4,14
Budeasa 3,84
Mărăcineni 3,28
Bascov 3,75
Băbana 3,09
Pitești 3,99
Ștefănești 4,03
Moșoaia 3,11
Albota 4,18
Bradu 3,24
Bogați 3,53
Teiu 3,99
Ungheni 3,23
Miroși 4,16

 

Reamintim că în toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20.00-5.00, cu următoarele excepţii:

- deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
- deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
- deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
- deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;


Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 5.00-18.00, în toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.

Prin excepţie, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
 

 

UPDATE, 4 aprilie:

O nouă listă a localităților care se află în scenariul roșu. Printre acestea se numără două municipii mari: Pitești (3,85) și Curtea de Argeș (3,26) și două orașe: Mioveni (3,17) și Ștefănești (3,65).

- Lerești 3,64
- Poienarii de Muscel 3,17
- Godeni 3,62
- Bălilești 4,39
- Valea Iașului 5,11
- Morărești 4,61
- Cuca 3,11
- Budeasa 4,08
- Mărăcineni 4,18
- Băbana 3,77
- Bogați 3,77
- Albota 3,68
- Teiu 3,99
- Ungheni 3,64
- Miroși 3,7

UPDATE, 30 martie:

Conform ultimelor statistici privind situația epidemiologică din județ, 18 localități din Argeș sunt în scenariu roșu, incidența cazurilor de infectare cumulată în ultimele 14 zile depășiind 3/1000 locuitori.


Nou bilanț îngrijorător:

Lerești
Valea Iașului
Corbi
Godeni
Poienarii de Muscel
Bălilești
Dârmănești
Mioveni
Mărăcineni
Ștefănești
Pitești
Moșoaia
Băbana
Priboieni
Bogați
Bradu
Costești
Suseni


Restricții:

- Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum a produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor.
- Este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, în intervalul orar 06.00 – 22.00, doar pentru persoanele cazate în aceste unități

Măsurile prevăzute se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent
Pentru operatorii economici prevăzuți, a căror activitate a fost restricționată sau închisă se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în interiorul clădirilor.

- Este interzisă activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc 
- Sunt interzise activitățile în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte  
- Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

UPDATE, 26 martie:

Conform ultimelor statistici privind situația epidemiologică din județ, 12 localități din Argeș sunt în scenariu roșu, incidența cazurilor de infectare cumulată în ultimele 14 zile depășiind 3/1000 locuitori. Printre acestea se numără și Piteștiul, municipiul reședință de județ, a cărui incidentă a ajuns la 3,1.

Școlile trec și ele în scenariul roșu, iar restaurantele și cafenele se închid în interior. Se închid și sălile de jocuri de noroc, cinematografele și instituțiile de cultură.

Nou bilanț îngrijorător:

- Mioveni

- Pitești
- Bradu
- Suseni
- Dârmănești
- Bălilești
- Corbi
- Dâmbovicioara
- Godeni
- Mărăcineni

- Priboieni

- Băbana

 

HOTĂRÂRE: 
Art.1. (1) Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum a produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor în localităție Piteşti, Mioveni, Băbana, Godeni, Lerești, Mărăcineni, Priboieni din județul Argeș în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. 
(2) Este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, în intervalul orar 05.00 - 21.00, doar pentru persoanele cazate în aceste unități, în localitățile Pitești, Mioveni, Băbana, Godeni, Lerești, Mărăcineni, Priboieni din județul Argeș în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. 
(3) Măsurile prevăzute la alin.(1) și (2) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, în conformitate cu prevederile H.G.nr.293/2021 prind prelungirea Stări de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentu prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, anexa 3, art.6, punctul 3, cu modificările și completările ulterioare. 
(4) Este interzisă activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc în localitățile Pitești, Mioveni, Băbana, Godeni, Lerești, Mărăcineni, Priboieni din județul Argeș în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locurtori. 
(5) Sunt interzise activităţile în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în localitățile Piteşti, Mioveni, Băbana, Godeni, Lerești, Mărăcineni, Priboieni din județul Argeş în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. 
(6) Măsurile prevăzute la alin.(1) - (5) intră în vigoare începând cu data de 27.03.2021, ora 00.00 pentru o perioadă de 14 zale. 
Art.2. (1) Se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, în intervalul orar 05,00 - 21,00, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spațiului, în toate localitățile din județul Argeș cu excepția celor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre și a localitățior prevăzute în hotărârea CJSU nr. 17 din 19.03.2021. 
(2) Se permite activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, în intervalul orar 05,00 - 21,00, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în toate localitățile din judeţul Argeş cu excepția celor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre și a localităților prevăzute în hotărârea CJSU nr. 17 din 19.03.2021. 
(3) Se permite activitatea operatorilor economici licenţiați în domeniul jocurilor de noroc, în intervalul orar 05,00 - 21,00, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spațiului în toate localitățile din județul Argeș cu excepția celor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre și a localităților prevăzute în hotărârea CJSU nr. 17 din 19.03.2021 
(4) Se permit activitățile în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole și/sau concerte, fără a depăşi 30% din capaatatea maximă a spațiului în toate localitățile din județul Argeş cu excepţia celor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre și a localităților prevăzute în hotărârea CJSU nr. 17 din 19.03.2021. 
(5) Măsurile prevăzute la punctele (1) și (2) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent în conformitate cu prevederile H.G.nr.293/2021 prind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, anexa 3, art.6, punctul 3, cu modificările și completările ulterioare. 
(6) Măsurile prevăzute la alin.(1) - (5) intră în vigoare începând cu data de 27.03.2021, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile. 
Art.3, (1) Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la Art.2 alin.(5), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenonatului şi turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art.71 alin.(2) din Legea nr.595/2020, cu modificările și completările ulterioare. 
Art,4, (1) Se modifică şi se completează Anexa nr. 1 din Hotărârea C.).S.U. nr. 5 din 05.02.2021 potrivit anexei care face parte din prezenta hotărâre. 
(2) Șcenariile de funcţionare pentru fiecare unitate de învățământ din țudetul Argeș sunt conforme precizărilor Ordinului comun al ministrului educaţiei și cercetării și al ministrului sănătății nr.3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unitățitor/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare. 
Art.5, (1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgență Argeş va comunica prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru luare la cunoştinţă și conformare. 
(2) Conducătorii instituțiitor/entităților publice din județul Argeș vor asigura punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri, în caz contrar intrând sub incidența sancţiunilor prevăzute de lege.

UPDATE, 20 martie:

Nou bilanț îngrijorător. 9 localități din județul Argeș sunt în scenariu roșu.  Vorbim despre:

- Mioveni
- Bradu
- Suseni
- Dârmănești
- Bălilești
- Corbi
- Dâmbovicioara
- Godeni
- Mărăcineni

Școlile din aceste localități trec și ele în scenariul roșu, iar restaurantele și cafenele se închid în interior. Se închid și sălile de jocuri de noroc, cinematografele și instituțiile de cultură.


----------------------------------------------------------------

Creșterea mare de cazuri noi de Covid-19 a dus la o rată de incidență pe județ de 1,65 cazuri la mia de locuitori.

Potrivit datelor actualizate astăzi, 19 martie, un număr de șapte localități din județul Argeș corespund Scenariului Roșu, cu incidențe de peste trei la mia de locuitori.

Localitățiile sunt:

- Mioveni
- Bradu
- Suseni
- Dârmănești
- Bălilești
- Corbi
- Dâmbovicioara

În ceea ce privește rata de infectare a municipiului Pitești, aceasta este de 2,42 de cazuri la mia de locuitori.