Apele Române - gazde pentru studenții UPit de la Ingineria Mediului

În perioada 6 iulie - 31 august, 22 de studenți la specializarea Ingineria Mediului, anul III, ai Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică a Universității din Pitești, sub îndrumarea cadrelor didactice, au solicitat sprijinul specialiștilor Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea pentru efectuarea unui stagiu de practică în teren, în vederea unei bune cunoașteri a realităților practice și a activităților desfășurate concret, la nivelul unei instituții bazinale de apă.


În cadrul orelor de practică, aplicațiile în teren cuprind vizite la obiectivele hidrotehnice ale ABAAV, respectiv lacurile de acumulare și barajele Budeasa, Bascov și Pitești (localizate pe râul Argeș). La Barajul Budeasa, studenţii au fost îndrumaţi de către șeful de baraj Constantin Ion. După instructajul de protecția muncii (inclusiv cel de prevenirea răspândirii virusului COVID-19), studenții au coborât în galeriile subterane ale barajului Budeasa. Aici au observat instalațiile speciale de funcționare și echipamentele hidromecanice și de monitorizare a mișcării corpului barajului. În același timp, studenților le-a fost explicat rolul și funcțiile acestor obiective: asigurarea resurselor de alimentare cu apă potabilă și industrială a municipiului Pitești, atenuarea undelor de viitură, protecție împotriva inundațiilor, asigurarea necesarului de apă pentru irigarea suprafețelor agricole, producerea de energie electrică. Tot aici, studenții au aflat despre meseriile topometrist și AMC-ist, ce sunt des întâlnite în domeniul gospodăririi apelor. Astfel, Răzvan Cîță și Alexandru Cristian, le-au dezvăluit câte puțin din tainele celor două meserii, invitându-i să observe și aparatura folosită.


În vizita de la barajul Bascov, pe râul Argeș, obiectiv hidrotehnic al ABAAV, studenţii de la Ingineria Mediului au fost coordonaţi de șeful de baraj Stancu Dumitru și Ionescu Marius - șef tehnic SH Bascov, care le-au prezentat principalele caracteristici, rolul și funcțiile acestui obiectiv hidrotehnic. În zilele următoare, grupe de studenți vor fi prezente la practică la acumulările Pitești (Prundu) și Mărăcineni.