Apel public pentru proprietarii de terenuri din Pitești! Detalii AICI

În atenția proprietarilor de terenuri din cartierele Găvana, Trivale, Negru Vodă,  Mărășești, precum și a proprietarilor de terenuri forestiere din Pădurea Trivale și din Lunca Argeșului:

În vederea obținerii avizului Gărzii Forestiere necesar pentru actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești, Primăria Municipiului Pitești face un apel public pentru stabilirea proprietarilor terenurilor din zonele indicate, incluse în intravilanul municipiului Pitești.  

Pentru identificarea acestor terenuri și menținerea lor în intravilanul municipiului Pitești, pe site-ul Primăriei Pitești la secțiunea „APEL PUBLIC P.U.G. ianuarie 2021” au fost atașate unele imagini cu extrasele din planul topografic, pe care vă rugăm să le consultați și să le analizați. 

Detaliile privitoare la situația semnalată (context și documente solicitate) sunt prezentate în textul postat împreună cu imaginile și le puteți afla accesând link-ul