Apă Canal angajează muncitor necalificat la Secţia Operare Costești

S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat la Secţia Operare Costești.

   Atribuţiile de bază ale postului constau în asigurarea funcţionării permanente, întreținerii și întegrității reţelelor de de canalizare și obiectivelor din cadrul stației de epurare.

   Condiţiile şi cerinţele de participare la concurs: studii generale, apt din punct de vedere medical, domiciliul stabil în oraşul Costești constituind un avantaj.

Candidații vor transmite CV, Consimțământ și Informații la colectarea datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată (se descarcă de pe site-ul societății secțiunea „Clienți - Formulare”) și copii ale actului de identitate și actelor de studii, pe adresa de e-mail contact@apa-canal2000.ro sau le vor depune la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 14.04.2021, inclusiv, orele 16.00.

   Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00.