Anunț privind înscrierile la creșele din Pitești! | Sursa Ta

În perioada 2-30 iunie, se vor derula înscrierile la creșele de stat din Municipiul Pitești, pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 luni şi 3 ani, pentru anul școlar 2021-2022.      Dosarele de înscriere pentru ocuparea unui loc în creșe, pentru anul școlar 2021-2022, se vor putea depune la sediul D.A.S. Pitești din Bld. Republicii, nr. 117 B, bloc D5B, parter.

CITEȘTE ȘI ... De la accident, la bătaie. S-a repezit la șoferița care lovise o femeie pe trecere


Calendar

•    în perioada 02-18 iunie 2021: 
          -luni, marţi, miercuri în intervalul orar 830 – 1230  ,  1300-1530 ,
          -joi în intervalul orar 830 – 1230  , 1300-1800,
          -vineri în intervalul orar 830 – 1230.
•    în perioada 21-30 iunie 2021:
           -luni, marţi,miercuri în intervalul orar 830 – 1230  ,
-joi în intervalul orar 830 – 1230  , 1300-1800,
-vineri în intervalul orar 830 – 1230.

CITEȘTE ȘI  ... Propunere: masca să nu mai fie obligatorie în spațiile deschise unde nu este aglomerat

 

Actele necesare înscrierii copiilor la creşă sunt:

 

1.    copie după certificatul de naştere al copilului;
2.    copie după actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor  minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;
3.    adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii. După caz, acestea pot fi: 
a.    adeverinţă cu venitul brut al părintelui realizat în ultimele 6 luni, anterioare înscrierii (în situaţia în care părintele/părinţii sunt salariaţi);
b.    copie după Decizia de stabilire a cuantumului sau fișa plăților aferente indemnizaţiei pentru concediul de îngrijire şi creştere a copilului, emisă de Agenţia Judeţeană de Prestaţii şi Inspecţie Socială Argeș (dacă mama/tata este sau a fost în ultimele 6 luni în această situaţie);
c.    copie după ultima  Declaraţie privind veniturile realizate, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice sau Adeverinţă Fiscală (în situaţia în care părintele este persoană fizică autorizată, are o profesie liberală sau nu este salariat);
d.    adeverință eliberată de Administraţia Finanţelor Publice sau Adeverinţă Fiscală care să ateste că părintele/părinții nu au realizat venituri în ulrimele 6 luni anterioare înscrierii ( în situaţia în care părintele/părinţii nu au desfăsurat nici o activitate aducătoare de venituri, în ultimele 6 luni anterioare înscrierii );
4.    adeverință  emisă de A.J.O.F.M., din care să rezulte că persoana respectivă este în căutarea unui loc de muncă – dacă este cazul ;
5.    adeverinţă/decizie de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului, în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă;
6.    adeverinţă de la grădiniţa care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa, dacă este frecventată de fraţi sau surori ale copilului pentru care se solicită înscrierea la creşă- daca este cazul;
7.    adeverinţă de la unitatea de învaţămant frecventată de către mamă la forma de zi - dacă este cazul; 
8.    copie după sentinţă de divorţ/dovadă cuantum pensie  de întreţinere(alimentară)/copie act deces - dacă este cazul;
9.    alte acte doveditoare privind situaţia de dificultate a familiei - dacă este cazul, respectiv acte de stabilire a unei/unor dizabilități ale copilului pentru care se solicită înscrierea, acte de stabilire a tutelei în dreptul unei persoane pensionate, a copilului pentru care se solicită înscrierea, acte doveditoare a situațiilor de risc de separare de părinți a copilului pentru care se solicită înscrierea;
10.    dosar plic.

 

În perioada 01.07-15.07.2021, va avea loc analiza tuturor dosarelor depuse.

 

CITEȘTE ȘI  ... Caravana vaccinării se mută în 2 mari licee din Pitești!


Criteriile pentru departajare la înscriere

 

a) domiciliul/reședința părinților cât mai apropiat de creșa la care se solicită înscrierea (dovedit prin copia după actul de identitate) -  5 puncte ; 
b)locul de muncă al părinților/reprezentanților legali (care au raportul de muncă/serviciu nesuspendat, dovedit prin adeverință de serviciu) – 5 puncte pentru fiecare ;
c) adeverinţă de la unitatea de învaţământ frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul) – 5 puncte
d)mame care au în îngrijire un alt copil sub vârsta de 1 an (se ataşează copie a certificatului de naştere al copilului) - 2 puncte
e)fraţi sau surori care frecventează grădiniţe care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa (se ataşează o adeverinţă de la grădiniţă) - 5 puncte
f)copii gemeni (se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) - 5 puncte pentru fiecare copil
g)familie cu mai mulţi copii (se vor ataşa copiile certificatelor de naştere ale copiilor) - 2 puncte pentru fiecare copil
h)familie cu părinte unic (se va ataşa un act notarial/sentinţă prin care încredinţează minorul, care să demonstreze faptul că are în întreţinere copilul) - 10 puncte;
i)părinții care nu au un loc de muncă, dar care se află în căutarea unui loc de muncă (în cazul șomerilor indemnizați se va prezenta copie după carnetul de șomer vizat la zi, iar în cazul celor neindemnizați se va prezenta adeverință emisă de AJOFM din care să rezulte că persoana respectivă este în căutarea unui loc de muncă) – 5 puncte fiecare. 
Adeverinţele de la serviciu se vor puncta în funcţie de luna în care îşi reiau activitatea părinţii aflaţi în concediu pentru îngrijirea copilului, astfel:
a) celor care îşi reiau activitatea înainte de luna septembrie li se vor acorda - 5 puncte;
b)celor care işi vor relua activitatea din luna septembrie - 4 puncte; octombrie – 3 puncte; noiembrie - 2puncte; decembrie - până la finele anului școlar 1 punct.

CITEȘTE ȘI  ... Fără comerț cu păsări pentru o lună de zile!


Cazurilor sociale li se vor aloca 5 puncte ( se va ataşa ancheta socială):
a)    copii cu dizabilităţi ;
b)    ambii părinţi şomeri;
c)    copii aflaţi în tutela altor persoane pensionate conform prevederilor legale în vigoare;
d)    copii luaţi în plasament în familie;
e)    copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi