Anunț privind închirierea pășunilor din Costești | Sursa Ta

Primăria orașului Costești organizează astăzi și mâine ședințe publice pentru atribuirea pentru o perioadă de 3 ani a suprafeței de 333,5 hectare izlaz (pajiști).

Se pot înscrie la ședința publică, în vederea închirierii prin atribuire directă, crescătorii de animale persoane fizice, persoane juridice, Asociații înființate conform O.G. nr.26/2000 privind asociațiile si fundațiile, cu modificările si completările ulterioare, având animale înscrise in Registrul național al exploatațiilor (RNE), membrii ai colectivității locale, care au sediul/punctul de lucru sau domiciliul pe raza UAT orașul Costești, județul Argeș.


Documentația de atribuire poate fi obținută de la sediul Primăriei orașului Costești, județul Argeș, strada Victoriei nr.49 sau de pe pagina web a primăriei www.primariacostestiag.ro.