Anunț pentru locuitorii din Valea Iașului! S-a aprobat perioada pentru pășunatul animalelor

S-a aprobat perioada pentru pășunatul animalelor cetățenilor din comuna Valea Iașului.

Prin urmare, potrivit noii hotărâri, cetățenii își pot duce animalele la pășunat astfel:

• În perioada 18 mai- 30 septembrie- bovinele
• În perioada 18 aprilie- 31 octombrie- ovinele

„Prezenta hotarare se comunica , prin grija secretarului  comunei, in termenul prevazut de lege, Institutiei Prefectului jud. Arges , Directiei Agricole Arges, Primarului com. Valea Iasului si va fi adusa la cunostinta locuitorilor comunei Valea Iasului prin publicare in ziarul local "Mesagerul de Valea Iasului"  i pe pagina de internet www.comunavaleaiasului .ro”, a transmis Primăria Valea Iașului.