Anunț pentru locuitorii din Bradu!

Biroul de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Bradu anunță că în perioada 1 august – 30 septembrie se va face verifi- carea declarațiilor pe proprie răspundere pentru taxa de gunoi.

 Mai precis, câte per- soane sunt declarate pentru fiecare gospodărie în parte. Acolo unde nu s-a declarat corespunzător și sunt neconcordanțe între declarația cu numărul de persoane declarate pentru taxa de gunoi și numărul de persoane din Registrul Agricol, persoa- nele nedeclarate vor fi trecute din oficiu. 


Această obligație revine tuturor locuitorilor din Bradu. Persoanele care nu mai locu- iesc la adresa respectivă sunt rugate să vină să facă dovada la compartimentele Taxe și Impozite și Registrul agricol din cadrul Primăriei Bradu.