Anunț pentru cetățenii din Bradu! Arunci gunoi pe domeniu public, primești amendă

Persoanele care aruncă gunoaie pe domeniul public al comunei Bradu vor fi aspru sancționați. Amenzile pornesc de la 1.000 lei și ajung până la 1.500 de lei, conform HCL Bradu nr.107/2018.
”Pentru că strada CET-ului a devenit zonă de tranzit pentru persoanele din alte localități, aici sunt aruncate frecvent gunoaie. Astfel, Poliția Locală Bradu desfășoară cu precădere activități de depistare a persoanelor care săvârșesc astfel de fapte. Zona este monitorizată video, dar se organizează și acțiuni specifice (pânde,etc.) în acest sens. Totodată, trebuie să evidențiem și faptul că foarte important este și sprijinul populației pentru identificarea acestor persoane”, declară șeful Poliției Locale Bradu, Gheorghe Militaru.


La sfârșitul lunii octombrie 2019, a fost promulgată legea pentru sporirea atribuțiilor polițiștilor. Actul normativ prevede, printre altele, amendarea cu până la 1.500 de lei a persoanelor care refuză să furnizeze organelor de ordine publică date de identificare sau să se prezinte la sediul Poliției. Sunt prevăzute și amenzi mai mari pentru cei care organizează petreceri zgomotoase.

Art. I. – Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 7 februarie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, punctele 1) și 31) se modifică și vor avea următorul cuprins:


 „1) săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora;
Repetarea contravenţiei de mai sus într-un inter- val de 24 de ore de la constatarea primei fapte se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 50 – 100 de ore de activităţi în folosul comunităţii .

31) refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea identităţii sale sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau a organelor de ordine publică, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;”


2. La articolul 3 alineatul (1), literele a), c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 3), 4), 11), 14), 17), 18), 22), 33) și 34);
c) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cele pre- văzute la pct. 2), 5) – 10), 13), 15), 19), 20), 26), 29), 31) și 32);
d) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, fapta prevăzută la pct. 27) și 30);”

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4.1. , cu următorul cuprins: „Art. 4.1 . – Re- petarea contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 1), 25) – 27), într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei fapte, se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 50 – 100 de ore de activităţi în folosul comunităţii, faptele prevăzute la pct. 1) și 25);
b) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei sau prestarea a 70 – 120 de ore de activităţi în folosul comunităţii, faptele prevăzute la pct. 26);
c) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei sau prestarea a 100 – 150 de ore de activităţi în folosul comunităţii, faptele prevăzute la pct. 27).”

Actul normativ prevede că „refuzul unei persoa- ne de a furniza date pentru stabilirea identităţii sale sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau a organelor de ordine publică, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu” se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.
În forma anterioară a legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii și liniștii publice, sancțiunea era de maxim 500 de lei amendă.


O altă modificare legislativă vizează sancționarea celor care tulbură liniștea publică a locatarilor între orele 22.00-8.00 și 13.00-14.00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical
la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora sau organizează petreceri private și folosesc aparatură muzicală care tulbură liniștea în cartiere rezidențiale cu amenzi între 2.000 și 3.000 de lei.