Anunț de începere proiect!
Anunt_de_presa_lansare_proiect_BUN.pdf(157.16) Download  

SC SRGM GARANȚII MOBILIARE SRL, in calitate de beneficiar, cu sediul în Municipiul Pitești, Strada BIBESCU-VODA, bl. D, sc. A, ap. 1, județ Argeș derulează, începând cu data de 05.12.2016, proiectul  „Achiziția de software si echipamente performante în vederea dezvoltării durabile a SC SRGM GARANTII MOBILIARE SRL”,cod SMIS 107886, co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio–Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa/Prioritate de Investiții: 2 / 2.1, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională  Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.
Valoarea totală a proiectului este de 572.679,35 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 384.994,52 lei.
Proiectul se implementează în localitatea Pitești pe o durată de 19 luni.
Obiectivul general al proiectului il reprezintă creșterea sustenabilă și dezvoltarea durabilă a societății în contextul economic și social actual, cu scopul de a face față unei economii de piață dinamice.
Obiective specifice ale proiectului: Creșterea cifrei de afaceri la sfarșitul perioadei de durabilitate (3 ani) cu 25% si la sfarșitul celor 10 ani de prognoză cu 70%, printr-o creștere graduală a numărului de clienți atrași și a gradului de satisfacere a clienților existenți; Creșterea profitului brut din exploatare al societății cu 84.30% la sfarșitul celor 10 ani de prognoză prin eficientizarea și diversificarea activității; Creșterea numărului de angajați ai firmei cu încă 5 angajați noi, care vor exploata eficient noile echipamente achiziționate prin proiect. Doua dintre persoanele nou angajate vor face parte din categorii defavorizate și anume: o persoană de peste 50 de ani și o persoană cu vârsta cuprinsa între 15 si 24 de ani.
Detalii suplimentare puteți obține de la:
Nume persoană de contact: Croitoru Constantin
Funcție: Administrator
Tel./Fax.  0762008895 / 0248215008. E-mail: croitoru.costel@gmail.com

SC SRGM GARANTII MOBILIARE SRL
Croitoru Constantin, Tel./Fax.  0762008895 / 0248215008. E-mail: croitoru.costel@gmail.com