Anul şcolar 2018-2019: Părinții iresponsabili pot fi obligați chiar şi la muncă în folosul comunității

Anul școlar 2018-2019 începe pe 10 septembrie 2018 şi, potrivit Ministerului Educației, atât elevii, profesorii cât şi părinţii au anumite obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească. Poate cele mai importante obligaţii le au părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor, care trebuie să se asigure că sunt respectate anumite norme în vigoare. Părinţii încheie un contract educațional cu şcoala, prin care îşi înscriu copiii la școală pentru perioada învățământului obligatoriu. Semnând acest contract, părinţii pot suferi unele sancţiuni, în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale. Astfel, părinții iresponsabili pot fi obligați chiar şi la muncă în folosul comunității, în cazuri deosebite.

Obligaţiile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.
Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale se realizează de către persoanele împuternicite în acest scop, la sesizarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

Părinţii trebuie să deţină documentele medicale ale copilului, pentru înscriere. 
La înscrierea copilului în unitatea de învăţământ, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ. De asemenea, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului.


Părinţii răspund pentru distrugerile din şcoală, cauzate de copil
Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev. De asemenea, părinţii nu au voie să agreseze fizic, psihic, sau verbal elevii din cadrul unităţii de învăţământ. Nerespectarea acestor obligaţii atrage răspunderea persoanelor vinovate conform dreptului comun.

Sursa: observator.tv