Anul acesta, Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea va finaliza trei mari investiţii | Sursa Ta

De asemenea, alte peste 50 de lucrări de întreținere, de reprofilare și recalibrare pe cursurile de râu aflate în administrarea ABAAV sunt prevăzute în Programul de Gospodărire a Apelor pentru anul 2021.

În baza programului de prevenire și gestionare a inundațiilor elaborat la nivel național de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, pentru anul 2021 la nivelul ABA Argeș-Vedea, vor fi finalizate următoarele obiective de investiții cu finanțare de la bugetul de stat: 

Regularizarea pârâului Bascov în amonte de confluența cu râul Argeș. Investiția, începută în anul 2018, are ca obiective prevăzute amenajarea albiei pârâului Bascov pe o lungime de 25,5 km și protecția de mal pe o lungime de 2,1 km. Au fost efectuate lucrări de amenajare a albiei în localitățile Drăganu, Cotmeana și Pitești, lucrări de protecție mal în localitățile Bascov și Pitești și de praguri de fund din gabioane și anrocamente în localitățile Bascov și Pitești. În prezent, lucrarea este finalizată în proporție de 85%.

Mărirea gradului de siguranță în exploatare a barajului Golești prin lucrări de modernizare și automatizare, reabilitarea echipamentului hidromecanic, a instalațiilor electrice, a instalațiilor de iluminat, refacerea podului baraj și etanşarea rosturilor de la pile. Investiția este finalizată 90%.

Regularizarea pârâului Budeasa, zona de debușare în rigola dig mal drept a acumulării Mărăcineni. Investiția presupune realizarea de lucrări de amenajare pe pârâul Budeasa în zona comunelor Budeasa și Mărăcineni, lucrări ce constau în apărări de mal pe o lungime de 1,2 km, 3 praguri de fund și recalibrarea albiei pe o lungime de 3,6 km. Lucrarea este realizată 20%.

În Programul de Gospodărire a Apelor pentru anul 2021, sunt cuprinse 40 de lucrări de întreținere pe cursurile de râu amenajate și 14 lucrări de reprofilare și recalibrare pe cursuri de râu aflate în administrare. 

Dificultățile activității de administrare și gestionare a resurselor de apă în anul 2021 pentru Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea sunt legate de deficitul semnificativ de personal, urmare a aplicării Legii 55/2020 și retragerii din activitate a unui mare de angajați, de creșterea cantităților de deșeuri pe malurile și în albiile cursurilor de râu și descărcările necontrolate, neautorizate de ape uzate, neepurate în cursurile de râu care conduc la poluarea apelor de suprafață și subterane.