Angajări în masă la Spitalul Orășenesc Mioveni! 81 de posturi...

Spitalul Orășenesc Mioveni organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 81 de posturi vacante contractuale, după cum urmează:

 

 

COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE:
Asistent medical principal generalist : 3 posturi
Asistent medical generalist : 1 post
Infirmieră debutant: 3 posturi
Îngrijitoare: 1 post

SECȚIA PEDIATRIE
Asistent medical generalist: 1 post
Asistent medical debutant: 2 posturi:
Infirmiera debutant: 1post
Îngrijitoare: 1post

COMPARTIMENT NEONATOLOGIE
Asistent medical generalist: 1 post
Asistent medical debutant :1 post
Infirmieră debutant : 2posturi
Îngrijitoare: 1 post

SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE
Asistent medical principal generalist: 2posturi
Asistent medical generalist: 2posturi
Asistent medical debutant: 2posturi
Infirmiera debutant : 6posturi
Ingrijitoare: 2 posturi

BLOC OPERATOR
Asistent medical principal generalist: 2 posturi
Asistent medical generalist :4posturi
Infirmiera debutant :3posturi
Îngrijitoare:2 posturi

COMPARTIMENT ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE
Asistent medical principal generalist :1post
Asistent medical generalist : 2posturi
Asistent medical debutant :1post
Infirmiera debutant :3posturi
Îngrijitoare :1post

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ
Asistent medical generalist : 2posturi
Infirmiera debutant: 2 posturi
Îngrijitoare: 1post

COMPARTIMENT CHIRURGIE VASCULARĂ
Asistent medical generalist : 3 posturi
Infirmiera debutant : 3 posturi
Îngrijitoare:1posturi

COMPARTIMENT A.T.I.
Asistent medical principal generalist: 1 posturi
Asistent medical debutant: 2 posturi
Infirmiera debutant: 3posturi
Îngrijitoare: 1 post

SECȚIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
Asistent medical generalist : 1post
Infirmiera debutant : 1post
Îngrijitoare: 1post

LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Asistent medical principal laborator :1 post
Îngrijitoare :1 post

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Asistent medical radiologie: 2 posturi

Farmacie
Asistent medical farmacie :1 post

Compartiment primire urgențe
Îngrijitoare:2 posturi

Sterilizare
Asistent medical generalist : 1post.

 

 

 

 

 


Tipul probelor de concurs


Proba scrisă va avea loc în data de 17.02.2020, pentru asistenti medicali și în data de 19.02.2020 pentru infirmiere și ingrijitoare, iar proba practica/interviul în data de 21.02.2020 pentru asistenti medicali și în data de 25.02.2020 pentru infirmiere și îngrijitoare.
Locația probelor de concurs se va comunica pe site –ul spitalului.

 

 

 

 


Calendarul concursului


Încheierea procedurii de depunere a dosarelor de concurs: 07.02.2020 orele 14.00 .
Rezultatele verificării/selectării dosarelor de concurs: 10.02.2020 .
Termenul de depunere a contestaţiei la selectia dosarelor : 11.02.2020.
Termenul de solutionare a contestiei la selectia dosarelor : 12.02.2020.
Proba scrisă va avea loc
• în data de 17.02.2020, ora 0930 pentru asistenti medicali generalisti ;
• în data de 17.02.2020 ora 14.00 pentru asistent de farmacie, asistent medical radiologie și asistent medical laborator.
• În data de 19.02.2020, începând cu ora 09.30 pentru infirmiere și îngrijitoare ;

 

 

 

 

 

Afisarea rezultatelor probei scrise 


În data de 18.02.2020 pentru asistenti medicali generalisti , asistent de farmacie, asistent medical radiologie si asistent medical laborator.
În data de 20.02.2020 pentru infirmiere și îngrijitoare.
Termenul de depunere a contestaţiei la proba scrisă: cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei scrise.
Termenul de soluționare a contesției la proba scrisă: cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Proba practica/Interviul va avea loc în data de 21.02.2020 pentru asistenti medicali generalisti , asistent de farmacie, asistent medical radiologie si asistent medical laborator și în data de 25.02.2020 pentru infirmiere si ingrijitoare .
Rezultatul proba practica /interviului : maxim 24 ore de la data finalizării probei.
Termenul de depunere a contestaţiei la proba practica /interviu: cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei practice/interviu.
Termenul de soluționare a contestiei la proba practica /interviu: cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Rezultatul final se afişează în data de 27.02.2020 pentru asistenti medicali generalisti , asistent de farmacie, asistent medical radiologie si asistent medical laborator, 28.02.2020 pentru infirmiere si ingrijitoare

 

 

 

 

 

 


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL/ ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL MEDICINA GENERALA

I. Definitie,cauze, tablou clinic, investigatii paraclinice, conduita terapeutica, ingrijiri acordate de asistentul medical in:
1) Afectiuni ale aparatului respirator- astm bronsic
- bronsita cronica
- pneumonia acuta pneumococica
-pleurezii
2) Afectiuni ale aparatului cardiovascular
- cardiopatia ischemica
- angina pectorala
- infarctul miocardic
- insuficienta cardiaca
- hipertensiunea arteriala
- tulburari de ritm ale inimii
- pericardite

3) Afectiuni ale aparatului digestiv si glandele anexe
- gastroduodenite
- ulcerul gastro- duodenal
- litiaza biliara
- hepatite acute si cronice
- ciroza hepatica
- pancreatite acute

4) Afectiuni ale aparatului urinar
- litiaza renala
- colica renala
- infectii urinare

II. Cauze, simptomatologie, conduita de urgenta in :
1) Urgentele aparatului respirator
2) Urgentele aparatului cardiovascular
3) Resuscitarea cardio respiratorie
4) Urgentele abdominale
5) Urgente in pediatrie
6) Urgente in obstetrica ginecologie
7) Urgente renale si urologice
8) Urgente neurologice
9) Starile comatoase
10) Socul Traumatic
11) Socul cardiogen
12) Socul anafilactic
13) Socul septic
14) Traumatismele vaselor si hemostaza provizorie
15) Ingrijirea plagilor

III. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali:
1)Recoltarea produselor biologice si patologice
2) Sondaje, spalaturi, clisme
3) Administrarea medicamemtelor
4) Pregatirea pacientului pentru explorari radiologice

IV. Codul de etica si deontologie al asistentului medical
V. Supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale
VI. Curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
VII. Gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL MEDICINA GENERALA

 

1.Manual de medicina interna – pentru cadre medii –editia 2006 , editura BIC ALL - Sub redactia Corneliu Borundel –
2.Urgente medico chirurgicale – Lucretia Titirca - 2013
3. Nursing – Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali – Lucretia Titirca – 2008
4. Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali, manual pentru colegiile si scolile postliceale sanitare - Lucretia Titirca – 2008
5. O.M.S.P nr.1101/2016 pentru aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare al infectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare;
6. Ordinul M.S.P. nr.961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
7.O.M.S. nr.1226 / 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.
8.Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din Romania/2009;

 

 

 

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL MEDICINA LABORATOR


I. BIOCHIMIE
1. Biochimia sangelui:
- Dozarea: proteinelor totale, ureei, creatininei, acidului uric, bilirubinei, albuminei, glicemiei (recoltare, principiul metodei, tehnica de lucru , intervale de referinta, semnificatie clinica)
- Explorarea metabolismului lipidic: colesterol, trigliceride, HDL-colesterol si LDL cholesterol (recoltare, principiul metodei, tehnica de lucru , intervale de referinta, semnificatie clinica)
-Determinarea enzimelor: GOT, GPT, GGT, amilaza, CPK, CK-MB, fosfataza alcalina (recoltare, principiul metodei, tehnica de lucru , intervale de referinta, semnificatie clinica)
-Determinarea ionilor: calciu seric total, calciu ionic, magneziu, fier, sodiu, potasiu, clor (recoltare, principiul metodei, tehnica de lucru , intervale de referinta, semnificatie clinica)
2. Biochimia urinii: - componentii normali si patologici ai urinii - examenul de laborator al urinii (recoltare, examenul macroscopic, examenul fizico-chimic si examenul microscopic al urinii)

II. HEMATOLOGIE
1. VSH-ul: Principiu, semnificatie, surse de erori.
2. Hemograma completa ( cu formula leucocitara): Recoltare, intervale de referinta, interpretare, erori.
3. Coloratii folosite curent in laboratorul de hematologie
4. Teste de explorare a hemostazei si coagularii (TS, TC, PT, APTT)
5. Grupele sanguine: sistemul OAB, Rh
6. Determinarea fibrinogenului, INR, APTT
III. MICROBIOLOGIE si PARAZITOLOGIE
1. Coloratia simpla cu albastru de metilen
2. Coloratii pentru metode de diferentiere: Gram, May-Grumwald – Giemsa, Ziehl -Neelsen
3. Antibiograma: definitie, tehnici de executare, principiu, interpretare
4. Metode de recoltare si insamantare a produselor patologice: urina, sange (hemocultura), secretii si lichide de punctie, secretia laringotraheala, materii fecale, exudatele (faringian, nazal) si sputa.
5. Examenul materiilor fecale : - recoltarea si examinarea probelor in laborator pentru evidentierea parazitilor
IV. IMUNOLOGIE -Determinarea: ASLO, CRP, FR –principii, mod de lucru, semnificatie clinica
V. RECOLTAREA PROBELOR DE SANGE: -tehnici de recoltare: punctia venoasa, punctia capilara
VI. LEGISLATIE
• Ord.M.S.nr.961/2007 Normele tehnice privind curatenia , dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice
• Ord.M.S.nr.1226/2012 Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate dinactivitatea medicala
• Ord.M.S.nr.916 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare

Bibliografia
• Metode de laborator de uz curent- Editura Medicala Bucuresti 1977
• Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali –Editura Viata Medicala Romaneasca –editia IV,1998
• Biochimie clinica –Denisa Mihele-Editura Medicala Bucuresti 2003
• Laborator clinic-Hematologie-Kondi Vanghel-Editura Medicala1981
• Hematologie clinica Delia Mut Popescu- Editura Medicala Bucuresti 2001
• Microbiologie – Lucia Debeleac – Editura Amaltea 2003
• Parazitologie medicala Simona Radulescu- Editura ALL-2000
• Analize de laborator si alte explorari diagnostice-Editura Medicart 2007
• Ord.M.S.nr.961/2007 Normele tehnice privind curatenia , dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice
• Ord.M.S.nr.1226/2012 Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate dinactivitatea medicala
• Ord.M.S.nr.916 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare

 

 

 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL FARMACIE

 

I.Ghid de farmacologie pentru asistenti medicali si asistenti de farmacie-Crin Marcean;- Vladimir-Manta Mihailescu – Bucuresti Editura ALL,2011
Medicatia aparatului digestiv
• Medicatia antiacida si ulceroasa
• Antispastice si alte produse folosite in tulburari functionale gastrointestinale
• Antivomitive
• Antidiareice
• Preparate cu enzime digestive
Medicatia aparatului cardiovascular
• Medicamente antiaritmice
• Vasodilatatoare coronariene
• Medicatia antihipertensiva
Medicatia aparatului urinar
• Diuretice
• Antispastice urinare
Medicatia aparatului respirator
• Expectorante
• Mucolitice
• Antitusive
• Medicatia antihistaminica
II.Tehnologie farmaceutica – manual pentru studenti si asistenti de farmacie- Dumitru Lupuleasa; Cornelia Fica; Sipos Emese – Editura Carol Davila – Bucuresti 2015
1.Forme Farmaceutice ca sisteme disperse omogene
• Formularea solutiilor
• Prepararea solutiilor in farmacie
• Solutii buvabile
• Solutii administrare pe mucoase
- solutii bucofaringiene
- picaturi pentru nas
- picaturi pentru urechi
2.Forme farmaceutice sterile
• Preparate injectabile
• Preparate perfuzabile
• Solutii oftalmice- Otogutae

3.Forme farmaceutice ca sisteme disperse eterogene

• Emulsii
• Suspensii
• Unguenete

III. Farmacologie – editia a Va - Valentin Stroescu- Editura ALL
1.Antibioticele si chimioterapicele
• Penicilinele
• Cefalosporinele
• Aminoglicozidele
• Tetraciclinele
• Macrolidele
• Sulfamidele antibacteriene
• Antihelminticele

 

 

 

 

 

 

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

I.Definitie,cauze, tablou clinic, investigatii paraclinice, conduita terapeutica in:
1) Afectiuni ale aparatului respirator- astm bronsic
- bronsita cronica
- pneumonia acuta pneumococica
-pleurezii
2) Afectiuni ale aparatului cardiovascular
- cardiopatia ischemica
- angina pectorala
- infarctul miocardic
- insuficienta cardiaca
- hipertensiunea arteriala
- tulburari de ritm ale inimii

3) Afectiuni ale aparatului digestiv si glandele anexe
- gastritele
- ulcerul gastro- duodenal
- duodenite
- litiaza biliara
- colica biliara
- hepatite acute si cronice
- ciroza hepatica
- pancreatite acute

4) Afectiuni ale aparatului urinar
- litiaza renala
- colica renala
- infectii urinare

II. Cauze, simptomatologie, conduita de urgenta in :
16) Urgentele aparatului respirator
17) Urgentele aparatului cardiovascular
18) Urgentele abdominale
19) Urgente renale si urologice
20) Urgente neurologice

III. Radiologie – imagistica medicala

1. Radiaţia X : Natura radiaţiilor X, formarea radiaţiilor X, intensitatea fasciculului de radiaţii, penetranţa.
2. Interacţiunea radiaţiilor X cu materia : interacţiuni direct ionizante, interacţiuni indirect ionizante, modul elementar de acţiune al radiaţiilor X
3. Tubul radiogen şi anexele sale
4. Radioscopia: bazele fizice ale radioscopiei, instalaţia de radioscopie, radioscopia cu amplificator de luminiscenţă, lanţul de televiziune, fluoroscopia digitală.
5. Radiografia: formarea imaginii radiografice, instalaţia de radiografie, casete şi ecrane întăritoare, filmul radiografic, developarea, radiografia digitală, modul de utilizare a imaginii medicale.
6. Contrastul artificial: substanţe de contrast, reacţii adverse
7. Filmul radiologic-caracteristici, structura, casetele;
8. Ecranele intaritoare si actiunea razelor Roentgen;
9. Reguli pentru executarea radiografiilor: regiunea de examinat: regimul necesar executarii radiografiilor;
10. Procesul lucrarii filmelor: developarea, fixarea si uscarea filmelor;
11. Noţiuni de radioprotecţie
12. Examenul radiografic al aparatului respirator: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională a aparatului respirator, incidenţe
13. Examenul radiografic al aparatului renourinar: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională – radiografia renovezicală simplă, examenul urografic, cistografia
14. Examenul radiologic al stomacului si colonului anatomie radiologica , radioscopia gastro-intestinala (cu Bariu): irigoscopia;
15. Examenul radiografic al neurocraniului şi viscerocraniului noţiuni de anatomie radiologică, tehnici şi incidenţe de explorare radiologică convenţională
16. Examenul radiografic al coloanei vertebrale: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională
17. Examenul radiografic al centurii scapulare şi al membrului superior: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională
18. Examenul radiografic al centurii pelviene şi al membrului inferior: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională
19. Interactiunea radiatiei cu materia. Dozimetria clinica.
- Conceptul de radiatie ionizanta
- Fascicule de radiatii
- Absorbtia si difuziunea. Efectul fotoelectric. Efectul Compton. Generarea de perechi.
- Unitati de masura ( Rad. Gray. Rem. ).
- Paramerii utilizati in calculele dozimetrice ( distanta sursa-piele, distanta sursa-ax, campul de radiatii, profunzimea dozei maxime, debitul dozei).

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

1.Manual de medicina interna – pentru cadre medii –
editia 2006 , editura BIC ALL
Sub redactia Corneliu Borundel –
2.Urgente medico chirurgicale – Lucretia Titirca
EDITIA a III- a - 2005
3. Mihai Lungeanu – MANUAL DE TEHNICA RADIOLOGICA - Ed. Medicală 1988;
4. S.A.Georgescu, C. Zaharia – RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA – Ed. Universitară „Carol Davila” 2003;
5. V. Grancea – RADIOLOGIE MEDICALA – Ed. Medicală 1990;
6. Ordinul Nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale la radiatii ionizate;
7. LEGEA 111/1996- republicata- privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
8. Ordinul 293/30.08.2004 pentru modificarea si completarea Normelor de securitate radiologica in practica de radioterapie, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 94 din 14.04.2004;
9. Ordinul M.S. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supravecghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
10. Ordonanţa de Urgenţă Nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
11. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din Romania/2009;

 

 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA

1. . O.M.S.P nr.1101/2016 pentru aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare al infectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare
2. Ordinul M.S.P. nr.961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
3.O.M.S. nr.1226 / 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.
4.Ordin nr.1025 / 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOARE

1. . O.M.S.P nr.1101/2016 pentru aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare al infectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare
2. Ordinul M.S.P. nr.961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
3.O.M.S. nr.1226 / 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.
4.Ordinul M.S.1461/2017.