Angajații CJ își îmbunătățesc serviciile!

80 de angajați de la Consiliul Judeţean Argeş (personal de conducere, personal de execuţie şi aleşi locali) vor lucra la dezvoltarea instrumentelor şi proceselor de management al calităţii şi performanţei, beneficiind de îmbunătăţirea serviciilor.
Acest lucru va fi posibil prin implementarea proiectului ”Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederile SCAP”.

Obiectivele specifice ale proiectului
1.  Etapizarea introducerii unui Plan de acţiuni în cadrul Consiliul Judeţean Argeş în vederea extinderii sistemului de management al calităţii şi performanţei.
2.  Dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de management al performanţei şi calităţii în cadrul Consiliului Judeţean Argeş corelat cu Planul de acţiuni pentru implementarea SCAP 2014 – 2020.
3.  Certificarea cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul managementului calităţii şi performanţei pentru un număr de 80 de persoane din cadrul Consiliului Judeţean Argeş.
4.  Certificarea Consiliului Judeţean Argeş ISO 9001:2015.
Rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului sunt:
§ O listă a activităţilor şi proceselor desfăşurate în cadrul Consiliului Judeţean Argeş ;
§ O metodologie de realizare a auditului privind evaluarea conformităţii sistemului de management al calităţii, performanţei şi controlului managerial intern existente;
§ Un raport de audit privind evaluarea conformităţii sistemului de management al calităţii, performanţei şi controlului managerial intern existente;
§ Un raport de analiză de benchmarking privind sistemul de management al calităţii, performanţei şi controlului managerial intern în alte state membre ale U.E.;
§ Un plan de măsuri pentru îmbunătăţirea implementării sistemului integrat al managementului calităţii şi performanţei;
§ Un set de proceduri de sistem şi operaţionale;
§ Un set de indicatori de performanţă pe activităţi şi procese;
§ Un instrument de audit privind evaluarea conformităţii sistemului de management al performanţei şi calităţii;
§ O metodologie de monitorizare a implementării sistemului integrat al managementului calităţii şi performanţei;
§ Un manual de calitate;
§ O hartă a proceselor de management;
§ Un raport de monitorizare a implementării sistemului integrat al managementului calităţii şi performanţei;
§ Un plan instituţional de dezvoltare a cunostinţelor şi abilităţilor membrilor grupului ţintă în domeniul managementului calităţii şi performanţei;
§ O metodologie de recrutare a grupului ţintă;
§ Un grup ţintă recrutat;
§ Un numar de 80 persoane formate/instruite în domeniul managementului calităţii ;
§ Certificarea competenţelor / cunostinţelor dobândite de 80 de persoane din grupul ţintă;
§ Consiliul Judeţean Argeş certificat ISO 9001:2015.


Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară – Administraţie public şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea - Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, Componenta 1CP6/2017 - Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate să aplice managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii.