ANAF anunţă: Declaraţia unică se depune până la data de 31 iulie

Termenul limitã de depunere a Declaraţiei unice este 31 iulie, contribuabilii urmând să declare impozitul pe veniturile realizate din România sau/şi din strãinãtate în anul 2018, anunţă ANAF.

Declaraţia mai cuprinde impozitul pe venitul estimat a se realiza din România în anul 2019 sau impozitul aferent normei de venit, precum şi venitul estimat pentru încadrarea ca plãtitor de contribuţii sociale pentru anul 2019 şi, dupã caz, contribuţiile sociale datorate în anul fiscal 2018.

Declaraţia unicã se poate depune prin serviciul Spaţiul Privat Virtual sau poate fi transmisã ANAF prin intermediul serviciului “Depunere declaraţii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, pe baza unui certificat digital calificat.

De asemenea, “Declaraţia unicã privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” se poate transmite şi prin poştã sau se poate depune la sediul unitãţilor fiscale.

Specialiştii ANAF oferã asistenţã telefonicã, în domeniul fiscal sau IT, la numãrul 0314039160, pentru completarea şi depunerea declaraţiei. În plus, contribuabilii beneficiazã de asistenţã şi la sediul unitãţilor fiscale pentru completarea şi depunerea online, utilizând calculatoarele puse la dispoziţia contribuabililor special pentru acest scop.

Structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã organizeazã, în întreaga ţarã, întâlniri cu contribuabilii, în cadrul cãrora se prezintã tematici din domeniul fiscal, inclusiv tematici dedicate campaniei de depunere a Declaraţiei unice.