Ana Stan: „Unde legea nu distinge, nici noi nu putem distinge”


Pot afirma cu certitudine că prin actualul cod administrativ au fost eliminate atribuțiile Consiliului Local de a desemna consilieri să reprezinte interesele UAT în Adunările Generale ale operatorilor regionali.

Pe data de 22 martie, consilierii locali ai Piteștiului s-au reunit într-o ședință extraordinară, ce a avut pe ordinea de zi doar două proiecte de hotărâre având ca obiect desemnarea membrilor Consiuliului Local în Adunările Generale ale Acționarilor din două societăți ale municipalității, respectiv Apă Canal și Termo Calor. Acestea au fost inițiate de consilierii PNL și USR, care au majoritate, și au dorit înlocuirea oamenilor PSD din cele două entități. 

Atribuția privind reprezentarea în Adunările Generale ale operatorilor regionali și locali și ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară este dată de drept doar primarului.

Deși au adus argumente legale, președintele Comisiei Juridice din CL, Ana Stan, a venit cu o opinie foarte bine argumentată, bazată pe acte normative clar explicate. Redăm, în cele ce urmează, o parte din această opinie juridică, de care colegii din PNL și USR nu au ținut însă cont. 

„Opinie juridică cu privire la următoarea chestiune de drept: dacă în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 131 cod administrativ, consilierii locali pot fi împuterniciți prin hotărâre a Consiliului Local să reprezinte interesele UAT în Adunările Generale ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în Adunările Generale ale operatorilor regionali și locali, respectiv în Societățile Termo Calor Confort SA și Apă-Canal 2000 SA.
Raportat la toate dispozițiile prevăzute în normele juridice din actele normative, cu referire la atribuțiile Consiliului Local și ale primarului, pot afirma cu certitudine că prin actualul cod administrativ adoptat prin OUG 57/2019, au fost eliminate atribuțiile Consiliului Local de a desemna, prin hotărârea Consiliului Local, consilieri locali să reprezinte interesele UAT în Adunările Generale ale operatorilor regionali și locali și în Adunările Generale ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitare.
Având în vedere dispozițiile actelor normative pe care le-am prezentat, analizat și coroborat, ținând cont și de faptul că prin Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, la art. 16 se prevede că «în procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în mai multe articole sau alineate din același act normativ» pentru evitarea paralelismului, afirm că redactarea articolelor 129 , 131 și 132 din Codul Administrativ este clară, precisă și exclude orice echivoc, nu prezintă reglementări care să fie suprapuse, iar dispozițiile prevăzute în aceste articole sunt într-o succesiune logică juridică care nu dau posibilitatea de interpretare.
Există un principiu în drept care spune: «Unde legea nu distinge, nici noi nu putem distinge».
Plecând de la ideea bunei-credințe, în exercitarea mandatelor de consilier local, nu există posibilitatea de interpretare a dispozițiilor art. 129 și art. 132 din Codul Administrativ, în sensul că «și consilierii locali pot alături de primar să fie împuterniciți să reprezinte interesele UAT în Adunările Generale ale operatorilor regionali și locali, în cazul de față în Adunările Generale ale Societății Termo Calor Confort SA și Societății Apă-Canal 2000 SA».
Atribuția privind reprezentarea în Adunările Generale ale operatorilor regionali și locali, dar și în Adunările Generale ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară este dată de drept, adică potrivit legii, doar primarului care poate delega această calitate de reprezentant al UAT în Adunările Generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local, conform dispozițiilor art. 132 din Codul Administrativ.
Admițând, prin absurd, că inițiatorii celor două proiecte de hotărâri nu sunt interesați de argumentația juridică și de concluzia care s-a desprins, dorind să supună la vot cu orice risc aceste proiecte de hotărâri, atrag atenția că, în conformitate cu prevederile codului administrativ, consilierii locali trebuie să respecte legile țării, să dea dovadă de bună-credință și fidelitate față de colectivitate. În caz contrar, în conformitate cu art. 240 din codul administrativ, în cazul în care printr-un act administrativ emis de Consiliul Local, fără a fi fundamentat, avizat din punct de vedere al legalității, s-au produs consecințe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorității deliberatoare, care poate fi administrativă, civilă sau penală, după caz.
În calitate de jurist și de președinte al Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local, avizez negativ ambele proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 22.03.2021, cu indicația de a nu fi supuse la vot!”, a arătat Ana Stan în discursul său. 

În ciuda argumentelor juridice expuse de notarul din CL, hotărârile au fost supuse la vot, moment în care Ana Stan a preferat să părăsească sala și să nu participe la vot.

Legalitatea celor două proiecte va fi decisă de Instituția Prefectului.

Secretarul Primăriei Pitești, Cătălin Călugăru, nu a dat aviz de legalitate și are termen de 10 zile să înainteze Prefecturii raportul.