Ana Stan - dreptate persoanelor juridice care dețin clădiri nerezidențiale în Pitești

Ana Stan, în calitate de consilier local și-a propus să facă dreptate persoanelor juridice care dețin clădiri nerezidențiale în municipiul Pitești.


“De mulți ani, societățile cu capital privat sunt supuse discriminării și chiar sunt abuzate din cauza impozitelor exagerate, disproporționate, pe care acestea sunt obligate de Consiliul Local să le achite pentru clădirile nerezidențiale pe care le dețin. Administrația bagă mâna în buzunarul privaților și scot  sume uriașe de bani, cu care alimentează bugetul local an de an.”

 

La adoptarea hotărârilor Consiliului local nu a existat un studiu de impact asupra bugetelor acestor persoane juridice, o evaluare a efectelor economice și sociale, ci doar calcule matematice simple motivate de nevoia de bani a primăriei.
În acest moment o persoană juridică care deține o clădire nerezidențială achită către Primăria Pitești un impozit de peste 4,3 ori mai mare decât o persoană fizică care deține o clădire similară nerezidențială și de peste 13 ori mai mare decât o persoană fizică care deține o clădire rezidențială la aceeași valoare de impozitare.

CITEȘTE ȘI ... (video) Protest la MAI - tricouri pătate de sânge - după cazul agenților arestați la Pitești


Există multe situații în care veniturile realizate din exploatarea clădirii nerezidențiale să fie mai mici decât impozitul pe clădire datorat primăriei. 
Acest fenomen nu a interesat până acum autoritățile locale, întrucât salariații primăriei și-au primit salariul cu regularitate, salarii care nu sunt deloc mici, în timp ce agenții economici – creatorii bugetului local și implicit al salariilor celor din administrația locală – privesc cum se ruinează în timp ce tot profitul lor se scurge către bugetul primăriei.

CITEȘTE ȘI ... Ioana Mihăilă - propunerea USR PLUS pentru funcția de ministru al Sănătății

Din aceste motive, Ana Stan a conceput un amendament  la Proiectul de hotărâre privind impozitele locale aplicabile în anul fiscal 2022, pe care îl va susține mâine în cadrul ședinței de Consiliu local.

 

 

Amendament 
   la art 1 litera b și c din Anexa 1
 la Proiectul de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022.

Impozitul reprezintă prevalarea silită cu caracter obligatoriu a unei părți din venitul sau averea unei persoane (fizică sau juridică), fără contraprestație directă, fiind principala resursă bănească pentru acoperirea cheltuielilor publice.
Codul fiscal, la art. 3 , enunță 5 principii ale fiscalității care stau la baza stabilirii mărimii taxelor și impozitelor și de care orice autoritate publică locală este obligată să țină cont. Dintre aceste principii amintesc doar 3 dintre ele, respectiv:
-    Justețea impunerii și echitatea fiscală
-    Neutralitatea măsurilor fiscale
-    Certitudinea impunerii

Libertatea de apreciere asupra oportunității stabilirii mărimii taxelor și impozitelor locale stă în puterea administrației, care este obligată să țină cont de principiile fiscalității, astfel încât să evite transformarea puterii discreționare în arbitrariu și abuz în procesul de adoptare a hotărârilor.
Oportunitatea reprezintă în opinia multor specialiști în drept, element al legalității actelor administrative, la adoptarea cărora trebuie respectat și principiul proporționalității, prevăzut și în Constituția României la art. 53, alin. 2.

Rolul impozitelor și taxelor este de încurajare a inițiativei private, de susținere indirectă a mediului de afaceri și nu de blocare a acestuia. 
O administrație performantă este aceea care stabilește taxe și impozite pe care cetățenii sunt dispuși să le plătească tocmai pentru faptul că înțeleg utilitatea lor și au încredere în cei care le administrează. Creșterea exagerată a taxelor și impozitelor locale poate fi interpretată prin lipsă de performanță și de transparență a administrației publice locale.
Am primit o solicitare a comunității oamenilor de afaceri din Pitești, prin care aceasta cere Consiliului Local al municipiului Pitești, în calitate de autoritate publică deliberativă să diminueze impozitul pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, întrucât acesta este în prezent exagerat de mare, discriminatoriu și încalcă principiile fiscalității prevăzut la art. 3 din Codul Fiscal.

Comunitatea oamenilor de afaceri propune aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile, în loc de cota actuală de 1,3% și stabilirea cotei adiționale la nivelul ratei inflației anului 2020, respectiv 3,8%. 
De asemenea, se mai solicită acordarea unei bonificații de 10% pentru plățile anticipate ale impozitului.

Consider că solicitarea privind diminuarea impozitului pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice este întemeiată mai ales în actualul context economic al crizei provocată de pandemia mondială care are urmări extrem de negative asupra întregii activități economice.
 
Având în vedere această expunere, propun Consiliului Local al municipiului Pitești, ca pentru anul 2022, impozitul pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea atât a persoanelor fizice, cât și juridice, să fie calculat prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

Prin comparație, până acum impozitul pentru clădirile nerezidențiale  deținute de persoanele fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra valorii impozabile a clădirii, ceea ce înseamnă un impozit de peste 4 ori mai mic decât al persoanelor juridice deținătoare a aceluiași tip de imobil, situație profund discriminatorie.

Există studii ale multor specialiști care arată că scăderea taxelor și impozitelor, aici mă refer la persoanele juridice, are un efect invers pentru buget, adică determină creșterea numărului de locuri de muncă și implicit creșterea taxelor și impozitelor către administrațiile locale.