Ambiții mari în comuna Bogați!

Ion Gârleanu, gospodarul comunei Bogați, își propune ca până la finalul anului 2019 proiectul racordării la canalizare să fie finalizat pe o distanță de 8 km. Pentru acest proiect ambițios sunt prevăzute 105 cămine de vizitare din beton armat, 198 racorduri şi cămine de racord. Astfel, toate gospodăriile de pe strada principală vor fi legate la rețeaua de canalizare.


O altă investiție importantă este înfiinţarea şi exploatarea reţelei de distributie gaze (23 km de conductă de gaze), în vederea creşterii calităţii vieţii cetăţenilor, dar şi pentru a atrage agenţi economici în zonă. Scopul acestui proiect este de a dezvolta comunitatea locală, fiind absolut necesară investirea în infrastructură, gazele naturale fiind o resursă căutată de potenţialii investitori.