Albeștii de Argeș: Fără curent astăzi!

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:


Astăzi, între orele 11:00 - 13:00, Satul Albești zona PTA 20 kV Moara Albești


ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
▪ intrarea în posturile de transformare,
▪ urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice,
▪ înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.