Albeștii de Argeș. Anunț pentru locuitori

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

 

7 decembrie

- între orele 08:00 - 16:00: Satul Brătești zona PTA 20 kV Doblea

 

8 decembrie

- între orele 08:00 - 16:00: Satul Brătești zona PTA 20 kV Doblea

 


9 decembrie

- între orele 08:00 - 16:00: Satul Brătești zona PTA 20 kV Brătești

 

10 decembrie

- între orele 08:00 - 14:00: Sat Bratesti zona PTA Pompe Apa Brătești

 

11 decembrie

- între orele 12:00 - 16:00: Satul Valea Dumirească

 

 

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
▪ intrarea în posturile de transformare,
▪ urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice,
▪ înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.