Ajutorul de deces - Cum se poate obține în perioada stării de urgență


 În urma instalarii starii de urgență la noi in țară s-au luat multiple masuri pentru impiedicarea raspandirii cu virus COVID-19 in randul cetatenilor , astfel Casa Judeteana De Pensii Arges a anuntat  faptul ca ajutorul de deces se acorda, dupa caz, pe baza urmatoarelor documente transmise fie cu serviciile  postale, fie in format electronic:

 a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11 la Normele de aplicare  a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.  257/2011, cu completarile ulterioare;
 
 b) copia certificatului de deces;
  
 c) copia actului de identitate al solicitantului;

 d) copia actelor de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa   caz, a actului care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar;
 
 e) copia dovezii/declaratiei pe propria raspundere ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;
 
 f) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care   l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani;
 
 g) copia adeverintei care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26   de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii.
 
 Toate aceste prevederi se vor incheia in termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență.