Ajutoarele de urgenţă - acum şi pentru cei afectaţi de epidemii | Sursa Ta

Porivit unei legi publicate săptămâna trecută în Monitorul Oficial, guvernul a adăugat pe lista situaţiilor extreme pentru care se pot acorda ajutoare de urgenţă şi epidemiile. Astfel, potrivit Legii nr. 158/2021, autorităţile locale vor putea acorda ajutoare de urgenţă în bani sau în natură celor care se află „în situaţii de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum și pentru alte situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială”, inclusiv în caz de deces în ţară sau în străinătate - după cum se arată în actul normativ.

Ajutoarele se vor stabili prin hotărârea Consiliului Local, iar fondurile necesare pentru plata acestora vor fi suportate din bugetul local. De asemenea, în cazul decesului unei persoane care beneficiază de ajutor social, primarii vor putea dispune de acordarea unui ajutor care va reprezenta o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se va acorda unei singure persoane, care poate fi soţul, copilul, tutorele, părintele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun, iar în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile de înmormântare. Legea nr. 158/2021 mai prevede că inclusiv guvernul va putea da ajutoare de urgenţă celor afectaţi de epidemii, astfel ajutorul de la guvern şi cel de la autorităţile locale vor putea fi cumulate. 

 

Preluat: saptamanalul ancheta