Admitere ONLINE la Universitatea din Pitești! Peste 6000 de locuri | Sursa Ta

Universitatea din Piteşti scoate la concurs pentru anul universitar 2021-2022 peste 6000 de locuri pentru programele de licență, masterat și doctorat. Pentru programele de licență sunt 3026 de locuri, din care 880 subvenționate și 2146 cu taxă de studii. Pentru candidații absolvenți cu diplomă de bacalaureat care provin din sistemul de protecție socială sunt alocate 10 locuri subvenționate. De asemenea, pentru programele de masterat s-au alocat 3010 de locuri, din care 480 sunt subvenționate și 2530 cu taxă de studii.  Cei care vor să urmeze studii universitare de doctorat au alocate 10 locuri subvenționate. Totodată, pentru absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, Colegiul Terțiar Nonuniversitar scoate la concurs 112 locuri de studii postliceale cu taxă de studii, pentru 4 clase.

 


Candidații aplică ONLINE pe platforma upit.ro/admitere FĂRĂ TAXĂ DE ÎNSCRIERE pentru studiile de licență și masterat.

 

 

 

CALENDARUL ADMITERII 2021

 

► LICENȚĂ ȘI MASTERAT:

Sesiunea I – Iulie 2021
-    Înscriere la concurs: 01.07-20.07. 2021
-    Înmatriculări: 24.07 - 30.07 2021
-    Afișare rezultate finale concurs de admitere: 31.07 2021
Sesiunea A II-A – Septembrie 2021 (în limita locurilor rămase neocupate după expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)
-    Înscriere la concurs:  01.08-10.09 2021
-    Înmatriculări: 14.09 - 15.09 2021
-    Afișare rezultate finale concurs de admitere: 15.09 2021

 

 

► DOCTORAT:
-    Înscriere: 1-10 sept. 2021
-    Susținerea colocviilor de admitere: 13-17 sept. 2021
-    Afișarea rezultatelor: 13-17 sept. 2021
-    Înmatriculare: 14- 20 sept. 2021

 

 

► COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR

Sesiunea I – Iulie 2021
-    Înscriere la concurs: 01.07-20.07. 2021
-    Înmatriculări: 24.07 - 30.07 2021
-    Afișare rezultate finale concurs de admitere: 31.07 2021
Sesiunea A II-A – Septembrie 2021 (în limita locurilor rămase neocupate după expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)
-    Înscriere la concurs:  01.08* - 08.09 2021
-    Înmatriculări: 11.09 2021
-    Afișare rezultate finale concurs de admitere: 12.09 2021

*înscrierile pe platforma online din perioada 01.08.-31.08. vor fi validate la 01.09.

 

 

 

 

DOSARUL CANDIDATULUI


Inscrierea se face pe site-ul Universității din Pitești (www.upit.ro, secțiunea Admitere 2021) și se transmit online următoarele documente (fotocopiate/scanate în format pdf sau jpeg):


LICENȚĂ ȘI MASTERAT 


-    eseu motivațional;
-    declaraţie de consimţământ gdpr;
-    diploma de bacalaureat/sau echivalentă cu aceasta;
-    foaia matricolă; 
-    certificat de naştere, certificat de căsătorie (dacă este cazul) 
-    carte de identitate;
-    aviz medical; 
-    adeverinţă că ai ocupat/nu ai ocupat un loc subvenționat; 
-    atestat de recunoaştere a studiilor efectuate în afara României;
-    adeverință care atestă apartenența la comunitatea romă (pentru cei care candidează pe aceste locuri);
-    pentru masterat trebuie în plus față de cele enumerate mai sus diploma de licenţă /sau echivalentă cu aceasta și foaia matricolă/suplimentul la diplomă.

 

 

DOCTORAT


-    cerere de înscriere;
-    fişă personală de înscriere; 
-    copie certificatului de naştere;
-    copie certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul);
-    diploma de bacalaureat (original);
-    diploma de învățământ superior (licenţă) și foaia matricolă/supliment la diplomă (original);
-    diploma de masterat/studii aprofundate și foaia matricolă/supliment la diplomă (original);
-    copie carte de identitate; 
-    curriculum vitae semnat; 
-    lista de lucrări publicate semnată;
-    declarație pe propria răspundere privind neînmatricularea anterioară pe locuri bugetate la studii de doctorat;
-    declaraţie de consimţământ.

 

 

COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR


-    fişa de înscriere și declarația de consimțământ (descărcate din baza de date a admiterii);
-    foaia matricolă pentru clasele ix-xii liceu zi / xiii -a liceu seral / frecvenṭă redusă;
-    diploma de bacalaureat sau adeverinţă/certificat de absolvire a liceului, după caz;
-    carte de identitate;
-    certificat de naştere;
-    certificat de căsătorie în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;
-    adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea
profesională la care solicită înscrierea;
-    document care atestă achitarea taxei de înscriere (dacă este cazul);
-    certificat/atestat de competențe lingvistice de nivel C1 pentru limba română eliberat de instituțiile de învățământ;
-     superior acreditate în România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, de Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau de Institutul Cultural Român din străinătate pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană.