Admitere 2021 la Universitatea din Pitești – ONLINE – Fără taxă de înscriere  | Sursa Ta


Viitorul tău începe AICI! vino la UPIT!

Admiterea 2021 la UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI se va desfășura ONLINE prin intermediul platformei de înscriere disponibilă pe site-ul www.upit.ro: https://www.upit.ro/.../admitere.../admitere-2021

Calendarul admiterii ONLINE: 01.07 - 31.07.2021!

 


-----------------------------------------------------------------

Universitatea din Piteşti îşi asumă misiunea de educaţie şi cercetare, prin realizarea trinomului universităţii moderne: educaţie – cercetare – servicii în comunitate, astfel:

- Formare profesională la nivel universitar, postuniversitar şi în conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii, în scopul dezvoltării personale, a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socioeconomic şi de adaptare la schimbările permanente.

- Generare şi transfer de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, creaţie individuală şi

colectivă, relevante şi semnificative la nivel regional, naţional şi internaţional.

 - Promovare şi dezvoltare de parteneriate la nivel local, regional şi naţional în scopul implicării Universităţii în rezolvarea problemelor comunităţii şi creşterii vizibilităţii şi prestigiului.

În cei peste 50 de ani de existenţă în spaţiul universitar românesc, Universitatea din Piteşti a fost şi este recunoscută ca izvor de resursă umană pregătită într-o formulă de excelenţă pentru piaţa forţei de muncă locală, naţională şi internaţională. Universitatea din Piteşti asigură accesul liber şi coordonat la o educaţie modernă, pliată pe nevoile şi realităţile din mediul socio-economic european.

 În toţi aceşti ani s-a simţit o preocupare majoră pentru dezvoltarea învăţământului argeşean, oferta educaţională devenind foarte generoasă, deschizând şi filiale în zonele de interes din regiune.