Termo Calor Confort începe executarea silită a restanțierilor

Termo Calor Confort S.A., prin intermediul executorului judecătoresc, are la dispoziție mai multe forme de executare, care se vor derula simultan sau succesiv, până la stingerea totală a datoriilor.

Potrivit noilor reglementări legale, unitățile prestatoare de servicii în domeniul energiei termice, își pot recupera mult mai ușor banii neîncasați de la beneficiarii serviciilor de utilitate publică, persoane fizice sau juridice care nu-și achită facturile. Procedura obținerii încuviințării executării silite, fără acționarea în instanță a debitorilor, este în vigoare începând cu 23 noiembrie 2016, prin modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitați publice.

CITEȘTE ȘI ... Casă fără acoperiș la Câmpulung! Proprietara, cu atac de panică!

O altă modificare semnificativă, constă în reducerea perioadei în care utilizatorii/ consumatorii pot achita contravaloarea serviciilor de furnizare a energiei termice pentru încălzire și pentru apă caldă de consum. Astfel, data scadentă înscrisă pe factură este de 15 zile calendaristice de la emitere și nu de la primire, sens în care, „utilizatorii serviciilor de utilitați publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadență privind plata facturii se ia in calcul începând cu data emiterii facturii.”

Dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile de întârziere, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii, furnizorul are dreptul să solicite recuperarea debitelor  prin executarea silită.

CITEȘTE ȘI ... (video) Anunţ major NASA! Un mare secret al Planetei Marte va fi dezvăluit astăzi

Executarea silită începe la cererea creditorului, cerere transmisă executorului judecătoresc iar acesta din urmă solicită încuviințarea executării silite instanței de judecată. Învestirea titlurilor executorii cu formulă executorie permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat încuviințarea, să recurgă, simultan ori succesiv,  la toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviintarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul țării.

Față de aceste considerente, în vederea derulării în bune condiții a relaţiilor contractuale existente între furnizor şi utilizator/consumator, subscrisa TERMO CALOR CONFORT S.A. solicită să se întreprindă de urgenţă toate demersurile necesare pentru achitarea tuturor sumelor datorate, să se procedeze la îndeplinirea întocmai a obligațiilor contractuale asumate.