Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea - curățenie pe albiile râurilor!

Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea a realitate decolmatarea albiilor râurilor în mai mule localitați ale Argeșului.
Împreună cu primăriile Negrași, Popești și Izvoru, lucrările au fost vizat albiile râurilor care prezentau un real pericol de producere a inundațiilor.

Pe pârâul Berivoaia au fost executate lucrări de decolmatare pe o lungime de 3,25 km cu un volum de terasamente de 23,66 mii mc, pe raza satului Negrași, comuna Negrași pâna la confluența cu râul Dâmbovnic.

Pe râul Teleorman, în zonele de confluență și canalele adiacente, pe raza comunei Popești, au fost realizate decolmatări pe o lungime de 3,5 km cu un volum de terasamente de 11 mii mc.
Tot pe râul Teleorman, în zonele de confluență și canale, dar pe raza comunei Izvoru au fost realizate decolmatări pe o lungime de 2,5 km cu un volum de terasamente de 7 mii mc.

Pe durata anului, Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea va decolmata și reprofila aproximațiv 50 km de cursuri de apă.
La această acțiune au luat parte Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea prin Sisitemul Hidrotehnic Independent Olt, subunitate care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriile județelor Olt şi Argeş, și primăriile Negrași, Popești și Izvoru