Activitatea de control desfăşurată de ITM Argeş în luna octombrie 2020

În domeniul relaţiilor de muncă
În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, ITM Argeş a efectuat un număr de 189 controale. 
Astfel, la 21 angajatori sancționați, au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 30 persoane, conform unui comunicat de presă transmis de reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeș.

Deficiențe constatate în urma controalelor: 
 -neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;
 -neacordarea drepturilor salariale;
 -netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 -neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă;
 -netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Valoarea amenzilor aplicate este de 496.500  lei.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :
 - comerț, confecții, service auto, spălătorii auto, 
 - alimentație publică, restaurante, terase, transport; 
 - construcţii. 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate  183 controale.
Au fost aplicate  un numar de 112  sancțiuni,  din care  19  amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 59.000  lei.                                                                                                                                                           
Deficienţele constatate în urma controalelor:
 - lipsă instruire SSM;
 - lipsă control medical periodic;
 - neautorizare meserii;
  lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:
 - comerț, alimentație publică,panificație;service auto, spălătorii auto;
 - construcţii, transport, service auto, spălătorii auto.

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face, în scris, la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii nr.11.